Uniós támogatási szerződések kiadása

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Rádi Antónia

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi támogatott projektek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSÉT szeretném elkérni azok MELLÉKLETEIVEL:

(elöl a nyertes neve, utána a cím és a döntés éve)

Noispot Innovations Kft.
felkészülés a Horizont 2020 programban való részvételre/2015

Enet Kft.
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések támogatása/2013
Munkahely teremtés és megtartás támogatása a KKV szektorban rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével/2015

3C Kft.
A munkahely és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések/2013

Kermann Kft.
A Horizont 2020 programba való integrálódás előkészítése/2015

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések/2013

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 20.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Jakus Viktória Lili
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 T mogat si Szerz d s.pdf
347K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 1sz mell klet 2.pdf
100K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 2sz mell klet 2.pdf
739K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 2sz mell klet k lts gvet s sz veges indokl s 2.pdf
199K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 3sz mell klet.pdf
13K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 4sz mell klet.pdf
14K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 5sz mell klet.pdf
10K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 6sz mell klet.pdf
529K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 7sz mell klet.pdf
10K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0010 TSz 8sz mell klet.pdf
778K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 T mogat si Szerz d s.pdf
383K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 1sz mell klet 2.pdf
124K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 2sz mell klet 2.pdf
817K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 2sz mell klet k lts gvet s sz veges indokl s 2.pdf
195K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 3sz mell klet.pdf
20K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 4sz mell klet.pdf
18K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 5sz mell klet.pdf
12K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 6sz mell klet.pdf
445K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 7sz mell klet.pdf
14K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 7 2012 0012 TSz 8sz mell klet.pdf
818K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 T mogat si Szerz d s.pdf
374K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 1sz mell klet 2.pdf
128K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 2sz mell klet 2.pdf
649K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 2sz mell klet k lts gvet s sz veges indokl s 2.pdf
178K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 3sz mell klet.pdf
11K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 4sz mell klet.pdf
15K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 5sz mell klet.pdf
10K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 6sz mell klet.pdf
445K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 7sz mell klet.pdf
11K Download View as HTML

Attachment T MOP 245 12 8 2012 0018 TSz 8sz mell klet.pdf
801K Download View as HTML

Attachment V lasz k z rdek adatig nyl sre.pdf
37K Download View as HTML


Tisztelt Rádi Antónia!

Csatolva küldöm a kért dokumentumokat és hivatalos válaszlevelünket.

Üdvözlettel,

JAKUS VIKTÓRIA LILI
TITKÁRSÁGI MUNKATÁRS

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI TITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei