Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szatmári Áron, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Üresen álló és műszakilag felújításra szoruló önkormányzati lakások

Szatmári Áron küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szatmári Áron to read a recent response and update the status.

Feladó: Szatmári Áron

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Népjóléti és Sport Bizottság üresen álló és műszakilag felújításra szoruló önkormányzati lakások pályázatának elbírálásáról hozott 74/2019. (III.20.) számú határozatát alátámasztó adatokat, úgy mint:
- Az egyes lakásokra beadott pályázatok sorrendjét és pontszámát (név és bármely személyes adat megadása nélkül. Pl.: József A. u. 38. 8. em. 32.-re érkezett pályázatok: 1. helyezett - x pont; 2. helyezett - y. pont stb.);
- A nyertes pályázatok pontszámainak részletezését a Lakásrendelet (44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet) 13. § (5) bekezdés alapján (Pl.: Szendrey J. u. 2. fsz. 2. nyertes pályázata: (5) (a) bekezdés alapján: 10 pont; (b) bek. alapján: 6 pont, stb.);
- Az ok megadása, hogy Apáca u. 11. fsz. 1. és József A. u. 38. 8. em. 32. szám alatti lakások esetében miért nem lett bérlő kijelölve.

Amennyiben a kért adatok nyilvános dokumentumból is bárki számára megismerhetők (pl. jegyzőkönyv), akkor kérem ezen dokumentumok megjelölését, vagy azok megküldését elektronikus másolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 17.

Üdvözlettel:

Szatmári Áron

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési Főosztály
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek adatig nyl s.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Szatmári Áron!

 

Kérésére küldöm,  a Népjóléti és Sport Bizottság üresen álló és műszakilag
felújításra szoruló önkormányzati lakások

adatigényléssel kapcsolatos elektronikus másolatát.

 

Üdvözlettel: Városüzemeltetési Főosztály

 

Hivatkozása ide

Feladó: Szatmári Áron

Delivered

Tisztelt Városüzemeltetési Főosztály!

Adatigénylésemre adott válaszukat megkaptam, az abban foglaltak azonban nem kielégítőek.

Az 1. kérdésemre csak általánosságban válaszoltak, az összes pályázat közül a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám megadásával. Kérdésem a beadott pályázatok egyenkénti pontszámára irányult. A pályázatok pontszámának felsorolásszerű megadása nem ütközik személyiségi jogokba, viszont a város lakói számára a pályázat elbírálását átláthatóvá teszi, és a később esetlegesen pályázóknak is segít tudakozódni.
Amennyiben nem tartják közérdekű adatnak és megismerhetőnek ezeket az adatokat, úgy kérem, hogy ehhez fűzzenek jogilag elfogadható indoklást, és adják meg a pontos jogszabályi hivatkozást, amely alapján megtagadják az adatok kiadását!

A 2. kérdésemre adott válaszban arra hivatkoznak, hogy a pontszámok részletezése "szenzitív adatokat tartalmaz". Nem pontosan érthető, hogy ez mit jelent, ki vagy kik számára érzékenyek ezek az adatok, ezért ez nem fogadható el a közérdekű adatigénylésre adott elutasító válaszként.
Amennyiben nem tartják közérdekű adatnak és megismerhetőnek ezeket az adatokat, úgy kérem, hogy ehhez fűzzenek jogilag elfogadható indoklást, és adják meg a pontos jogszabályi hivatkozást, amely alapján megtagadják az adatok kiadását!

A 3. kérdésemre szintén általánosságban válaszoltak. Ráadásul a válasz ellentmond annak, hogy a pályázatok sorrendje a rájuk adott pontszám alapján alakul ki. Vagy egyszerre állt fenn pontegyenlőség és szavazategyenlőség? Ezt kérem, pontosítsák, ugyanis az is fontos az átláthatóság szempontjából, hogy a Bizottság miért mulasztja el a lakásrendelet 13. § szerinti döntéshozatalt (még ha ez nincs is időhöz kötve). Ha esetleg a bizottsági ülés jegyzőkönyve is segíthet választ adni erre a kérdésre, akkor kérem, csatolják az ide vonatkozó jegyzőkönyve(ke)t is újabb, pontosító válaszukhoz!

Felhívom a figyelmüket, hogy az Alaptörvény VI. cikke előírja a közérdekű adatok nyilvánosságát, valamint N) cikke előírja az önkormányzatok számára is az átlátható gazdálkodás elvét. Az önkormányzati lakások pályázatához kapcsolódó adatok megismerése a pécsi lakosok számára is átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik a lakásgazdálkodást. Ezen adatok eltitkolására csakis nagyon indokolt, jogszabályokban előírt esetekben van mód. Ilyen ok lehet a személyiségi jogok védelme, de adatigénylésem nem vonatkozik személyes adatokra.
Ezért kérem az adatok megadását, megtagadásuk esetén a jogilag alátámasztható indokolást!

Üdvözlettel:

Szatmári Áron

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési Főosztály
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
37K Download View as HTML


Tisztelt Szatmári úr!
Mellékelve küldöm a közérdekű idatigényléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Üdvözlettel: Városüzemeltetési Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szatmári Áron, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szatmári Áron:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei