Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gaál Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Üröm belterület 3366 hrsz. ingatlan adásvételének dokumentumai

Gaál Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gaál Márton to read a recent response and update the status.

Feladó: Gaál Márton

Delivered

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a képviselő-testület 132/2014 (XI.10.) Kt. számú határozatával elfogadott, a Völgyliget lakóparkban az eredetileg 021/88 hrsz-ú, belterületbe vonás után 3366 helyrajzi számon felvett önkormányzati tulajdonú közút ingatlanához csatlakozó szakaszának megvásárlásának dokumentumait, különös tekintettel a környező telkek tulajdonosainak az adásvételhez való hozzájárulását és aláírását tartalmazó dokumentumokra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Gaál Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Üröm P.H. Jegyző
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gaál Márton!

 

Közérdekű adatkérő levelére válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által
hivatkozott 132/2014 (IX.10.) Kt. számú határozatban történt döntést
követően a képviselő-testület csak elvi döntést hozott a 122/2015
(VII.29.) Kt. számú határozatában a kérdéses ingatlan Reinerné Tóth Ildikó
részére történő értékesítését illetően.

Miután a testület által előírt feltételek még a mai napig nem
realizálódtak, így az adásvételi szerződés megkötésére eddig nem került
sor. A 122/2015 (VII.29.) Kt. számú határozatot az önkormányzat honlapján
megtekintheti.

 

Tisztelettel:

 

dr. Halász Mónika

jegyző

 

Ürömi Polgármesteri Hivatal

2096 Üröm, Iskola u. 10.

Tel.: 06-26 350-054/103. mellék

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gaál Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gaál Márton:
Csak a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei