Ürömi Művelődési Ház újjáépítése

Ürömért Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Ürömért Egyesület

Delivered

Tisztelt Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ezúton küldjük az április 12-én közérdekű adatigénylésünket az ürömi Művelődési Ház újjáépítése ügyében, abból a célból, hogy ezen dokumentumokat itt is közzé lehessen tenni.

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy: [Uromert! Egyesulet] közérdekű adatigénylés - Ürömi Művelődési Ház építése
Dátum: Wed, 12 Apr 2017 06:58:07 +0200
Feladó:
Címzett: Üröm P.H. Jegyző <[email address]>
CC: Laboda Gábor polgármeter Úr <[email address]>,

Tisztelt Jegyzőasszony!

Kérem, hogy számomra elektronikusan megküldeni szíveskedjenek az Iskola utcai művelődési ház tervezett újjáépítésének

- beruházási programját ,
- a építési-engedélyezési tervdokumentációját (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, tömegvázlatok 3D modellek, műszaki leírások), illetve
- az építtetői egyeztetések anyagát (emlékeztetők, utasítások).

A félreértések elkerülése érdekében egyértelműsíteni kívánom, hogy nem betekintést kérek, hanem a teljes dokumentáció megküldését elektronikus formában, amelynek engedélyezése amúgy is elektronikus felületen történik.

A beruházás megismerésén túl meg kívánjuk ismerni a beruházás melletti érveket, ezért kérjük, hogy szíveskedjen megküldeni mindazon döntéseket, amelyek a jelenlegi művelődési ház felújításához és újjáépítéséhez kapcsolódnak, azok előterjesztéseivel együtt, különös tekintettel arra az előterjesztésre, amelyben a jelenlegi épület felújítását elvetve a szomszédos ingatlan megvásárlásával egy új művelődési ház építéséről döntöttek.
Kérem ezen felül a költségvetés előirányzat alapjául szolgáló részletes költségbecslést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Tájékoztatom, hogy a nyilvánosság érdekében a Péterhegyi és a Táborföldi levelezőlista is megkapja ezt a levelet, ahogy később az Önöktől kapott választ is.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 20.

Üdvözlettel:

Ürömért Egyesület

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ürömért Egyesület:
Csak a(z) Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei