Utasszám adatok

Kaliszky Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kaliszky Zsolt

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2278, 2228, 2210, 2220, 2568, 2578, 2510, 2520 sz. vonatok összes rendelkezésre álló utasszámadatát 2016. december 11-től. Az utasszámadatokat a lehető legrészletesebb formában (amennyiben rendelkezésre áll, vonatonként az egyes állomásokon fel- és leszálló, továbbá a két állomás között a vonaton tartózkodó utasok számával), a mérési dátum megadásával kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 21.

Üdvözlettel:
Kaliszky Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2018.02.21. napján beérkezett közérdekű adatigényével, melyet 12357/2018/START számon iktattunk.
Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

Türelmét előre is köszönjük.

Üdvözlettel,

Fási Judit
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment 70 es vonal adatszolg.xlsx
17K Download View as HTML

Attachment 71 es vonal adatszolg.xlsx
17K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

A Társaságunkhoz 2018. 02. 21. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos utasforgalmi adatokat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

 

A táblázatokban szereplő adatok felhasználásakor kérjük, vegye figyelembe
a következő információkat:

 

A MÁV-START Zrt-nél viszonylati jegyértékesítés történik, ezért a
jegystatisztikákból egyes vonatok utasadatai nem kinyerhetőek, csak
vonalakra, vonalszakaszokra szóló utasfő információkkal tudunk szolgálni.

Mindemellett a MÁV-START Zrt. rendszeresen végez utasszámlálást a
hálózaton közlekedő belföldi személyvonatokon.

A 70-es és 71-es vonalon, ahol a kérelmében szereplő vonatok járnak,
legutoljára 2016. novemberben (nov. 8., illetve nov. 29.) volt
utasszámlálás. Ebben az időszakban a vonatok számozása nem volt azonos az
említett időpontban megadottakkal, illetve azt követően a közlekedő
vonatok vonatszámozásával, ezért a kért adatokat az említett vonatok
menetrendi fekvésével azonos, vagy azokhoz közeli menetrendi fekvésben
közlekedő vonatok rendelkezésre álló utasszámlálási adatai szerint adjuk
meg.

 

Köszönjük szíves megkeresését.

 

Üdvözlettel,

 

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kaliszky Zsolt

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat!

Üdvözlettel:

Kaliszky Zsolt

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kaliszky Zsolt:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Információ kérés

A(z) MÁV-START Zrt. részére Dömötör Edvin által

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei