Utasszám adatok (40a, 42)

Kaliszky Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kaliszky Zsolt

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 40a és 42 vasútvonalon közlekedő elővárosi vonatok (S40, S42, G43) rendelkezésre álló, 2018. február 15 előtti legfrissebb hétköznapi egész napos utasszámadatait. Az utasszámadatokat a lehető legrészletesebb formában (amennyiben rendelkezésre áll, vonatonként az egyes állomásokon fel- és leszálló, továbbá a két állomás között a vonaton tartózkodó utasok számával), a mérési dátum megadásával kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 17.

Üdvözlettel: Kaliszky Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.

Kérjük pontosan megjelölni, hogy igénye pontosan utasszámlálási vagy jegyértékesítési adatokra irányul-e.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylés a Társaság [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus postafiók címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kaliszky Zsolt

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Igénylésem tárgya az utasszámlálási adatokra irányul, kérem hogy az érintett vonatokat tartalmazó, 2018. február 15 előtti legfrissebb, egész napra kiterjedő mérési eredményeket bocsássák rendelkezésemre.

Üdvözlettel:

Kaliszky Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment 40a 42 2010 vonal utasz m adatok.xlsx
64K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2018. 04. 19. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a következő választ adjuk:

 

Az Ön által megadott időpontot megelőzőn 2010. októberében volt a kért
vonalakon utasszámlálás, amelynek adatait a csatolt táblázat tartalmazza.

 

Köszönjük szíves megkeresését.

 

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kaliszky Zsolt

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a megküldött adatokat!

Üdvözlettel:

Kaliszky Zsolt

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kaliszky Zsolt:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Utasszámlálási adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Monostory Miklós által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei