Utasszám adatok a 80a és 120a vasútvonalakon

Mócsy Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Mócsy Miklós

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az S80 és S60-as személyvonatok, de elsősorban a 3049, 3059, 3069, 5509, 3017, 3027, 3037, 3217 sz. (80a vonali) illetve a 3639, 3649, 3659, 3669, 3679, 3617, 3627, 3637, 3417 sz. (120a vonali) vonatok összes rendelkezésre álló utasszámadatát 2016. december 11-től. Az utasszámadatokat a lehető legrészletesebb formában (amennyiben rendelkezésre áll, vonatonként az egyes állomásokon fel- és leszálló, továbbá a két állomás között a vonaton tartózkodó utasok számával), a mérési dátum megadásával kérem megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 1.

Üdvözlettel:

Mócsy Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2018.03.02. napján beérkezett
közérdekű adatigényével, melyet 14210/2018/START számon iktattunk.

Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

 

Türelmét előre is köszönjük.

 

Üdvözlettel,

 

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigényével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29.§ (2) bekezdésére hivatkozva a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Szíves türelmét ezúton is köszönjük.

 

Üdvözlettel,

Fási Judit

információvédelmi szakértő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mócsy Miklós:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei