Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön fczeg, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Utasszámlálási adatok a Budapest-Záhony vasútvonalon

fczeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for fczeg to read a recent response and update the status.

Feladó: fczeg

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonalon elvégzett utasszámlálások adatait 2010. évig visszamenőleg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Czeglédi Fanni

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Kérdésére az alábbi választ adjuk:

A 100. sz. (Budapest—Cegléd—Szolnok—Debrecen—Nyíregyháza—Záhony) vasútvonalon 2010-ben és 2016-ban voltak utasszámlálások a MÁV-START Zrt.-nél. A megadott időszakokban egy vonat egy alkalommal került számlálásra.

A 2010-es utasszámlálás:
2010. október 12-től november 11-ig a Budapest—Cegléd viszonylatban kedd és csütörtök napokon, valamint a Szolnok—Záhony viszonylatban kedd és péntek napokon minden gyors-, sebes- és személyvonaton végeztünk utasszámlálást, összesen 121 156 utas közlekedett.

A 2016-os utasszámlálás:
2016. február 12-től március 11-ig a Budapest-Nyugati—Záhony és a Cegléd—Záhony viszonylatokban szerda, péntek és vasárnap napokon, minden távolsági személy- és sebesvonaton végeztünk utasszámlálást, összesen 46 710 utas közlekedett.

Üdvözlettel!

Gergely István
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön fczeg, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Budapest-Belgrád vonal

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Utasszámlálási adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Monostory Miklós által

Szeged-Szabadka vasút

A(z) MÁV-START Zrt. részére Segesvári Csaba által

Utasszám adatok (40a, 42)

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei