Utazási kiadások részletes adatai

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Alapítvány által annak alapítása óta légi-, vízi, vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatok igénybevételére (utazási irodával vagy közvetlenül légitársasággal, más közlekedési szolgáltatóval) megkötött szerződések alapján utazásonkénti bontásban
a) a szerződő partner megnevezését,
b) az ellenszolgáltatásnak a szerződésben kikötött, illetve ha az ettől eltér, az alapítvány által ténylegesen kifizetett összeget,
c) az utazás kiinduló állomását és célállomását, valamint időpontját,
d) az utas nevét és az utazás célját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány

Tisztelt Igénylő!

 

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítványhoz intézett fenti megkeresésére, -
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján előterjesztett –
közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak
teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Alapítvány által kötött, közzétételre kötelezett szerződések (így a
kérdezett körben kötöttek is)  megtalálhatóak az Alapítvány honlapján a
következő hivatkozás alatt: [1]www.padmakecskemet.hu / Közérdekű adatok /
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok.

Az 5 millió Ft alatt kötött szerződéseket (a kért körben kötött
szerződéseket is) a csatolt összesített táblázat tartalmazza.

 

Az Alapítvány kérdezett körben utazásokra fordított összesített adatai a
következők:

 

2014 2015 2016
közúti légi közúti légi közúti légi
684 581 Ft 778 600 Ft 8 060 Ft 1 333 738 Ft - 1 079 200 Ft

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatásra irányadó Infotv.  3. § 5-6./
pontok közérdekű és közérdekből nyilvános és így közlésre kötelezett
adatok köréből a jogszabály kiveszi a személyes adatok (3. § 2./ pont)
körét, így ezen adatok kiadásától az Alapítvány jogszerűen zárkózik el.

 

Kecskemét, 2016. május 17.

 

Üdvözlettel:

 

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány

Link: [2]File-List
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

2016.05.02. 10:04 keltezéssel, Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. írta:

Tisztelt Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Alapítvány által annak alapítása óta légi-, vízi, vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatok igénybevételére (utazási irodával vagy közvetlenül légitársasággal, más közlekedési szolgáltatóval) megkötött szerződések alapján utazásonkénti bontásban
a) a szerződő partner megnevezését,
b) az ellenszolgáltatásnak a szerződésben kikötött, illetve ha az ettől eltér, az alapítvány által ténylegesen kifizetett összeget,
c) az utazás kiinduló állomását és célállomását, valamint időpontját,
d) az utas nevét és az utazás célját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #6799 email]

Ha a(z) Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány nem a(z) [6][PADMA request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.padmakecskemet.hu/
2. file:///C:%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
3. file:///C:%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
4. file:///C:%5CUsers%5CUser%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
5. mailto:[FOI #6799 email]
6. mailto:[PADMA request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei