Utazások

Farkas Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Balázs

Delivered

Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy az elmúlt ciklusban (2014. november 1. és 2019. június 30. között) a szombathelyi közgyűlés tagjai, valamint a szombathelyi önkormányzat dolgozói közül kik utaztak és hova az önkormányzat költségén. Az egyes utaknak mennyi volt a költsége, (személyekre lebontva), a delegáció hol és mennyi időre szállt meg, mi volt az utazás célja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 29.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: jegyzo
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Farkas Bal zs.PDF.pdf
760K Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs Úr !

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásából megküldöm az utazásokkal kapcsolatban kért közérdekű adatigénylésre készített választ.

Tisztelettel:

Szalay Andrea

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Farkas Balázs

Delivered

Tisztelt jegyző!

Kérdésemmel arra lennék kíváncsi, hogy a szombathelyi közgyűlés önkormányzati képviselői és a képviselővel együtt utazó, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló személyek, milyen olyan utazáson vettek részt ebben az önkormányzati ciklusban (2014-2019), ami nem hatósági ügyben és nem képzésre történő belföldi és külföldi utazás volt. Ezek esetében érdekelne az utazás célja, a tartózkodás helye, a szállás megnevezése, az utazás költsége, a napi ellátmány és minden egyéb olyan információ, ami azt mutatja meg, hogy a város költségvetéséből mit és kinek fizetettek ki.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: jegyzo
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Farkas Bal zs.PDF.pdf
515K Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs!

Mellékelten megküldöm Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr válaszát az önkormányzati képviselők utazásival kapcsolatos közérdekű adatigénylésre.

Tisztelettel:

Szalay Andrea

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: jegyzo
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utaz sok.PDF.pdf
460K Download View as HTML

Attachment 2015 2019.k lf ldi kik ldet sek kimutat.pdf
218K Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs Úr!

Dr. Károlyi Ákos Jegyző Úr megbízásából csatoltan megküldöm a 2014-2019. között megvalósult utazásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást.

Tisztelettel:

Dankovits Nóra

-----Original Message-----
From: Farkas Balázs [mailto:[FOI #13127 email]]
Sent: Monday, August 5, 2019 3:32 PM
To: jegyzo <[email address]>
Subject: Re: Válasz: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Utazások

Tisztelt jegyző!

Kérdésemmel arra lennék kíváncsi, hogy a szombathelyi közgyűlés önkormányzati képviselői és a képviselővel együtt utazó, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló személyek, milyen olyan utazáson vettek részt ebben az önkormányzati ciklusban (2014-2019), ami nem hatósági ügyben és nem képzésre történő belföldi és külföldi utazás volt. Ezek esetében érdekelne az utazás célja, a tartózkodás helye, a szállás megnevezése, az utazás költsége, a napi ellátmány és minden egyéb olyan információ, ami azt mutatja meg, hogy a város költségvetéséből mit és kinek fizetettek ki.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Balázs:
Csak a(z) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei