Utépítési szerződések, 2018 és 2019 évi

2097 Csoport Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: 2097 Csoport Egyesület

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018 és 2019 évi:

- Útépítésekre vonatkozó szerződéseket
- Útépítésekre vonatkozó szerződéseket megelőző ajánlatkéréseket (különös tekintettel a műszaki leírásra és tartalomra, tervekre, engedélyekre)
- Felelős műszaki vezető neve és kamarai számát,
- Műszaki ellenőr neve és kamarai számát

Az alábbi érintett utcákról kérünk információt:
- Ezüsthegyi u
- Mária u
- Olga u
- Panoráma út
- Hegyalja u
- Kavics u
- Tücsök u
- Szőlő u

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 22.

Üdvözlettel:

2097 Csoport Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: 2097 Csoport Egyesület

Delivered

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A folyamatban lévő adatkikérés késedelmes. Kérjük annak teljesítését!

Kelt: 2019. szeptember 9.

Üdvözlettel:

2097 Csoport Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó József Zoltán
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment aj nlatok ez sthegyi.pdf
163K Download View as HTML

Attachment aj nlatok M ria Olga B nya.pdf
135K Download View as HTML

Attachment aj nlatok T cs k Napsug r T glagy ri.pdf
141K Download View as HTML

Attachment aj nlatok T cs k Panor ma Kavics hegyalja.pdf
149K Download View as HTML

Attachment v lasz k zadat utak.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérő!

 

Csatolom adatigénylésére adott válaszunkat és mellékleteit!

 

Tisztelettel:

 

dr Szabó József Zoltán

            jegyző

     Pilisborosjenő

 

Hivatkozása ide

Feladó: 2097 Csoport Egyesület

Delivered

Tisztelt Dr. Szabó József Zoltán!

Köszönettel vesszük az elküldött adatokat. A szerződések közül Az Olga utcaihoz tartozó ajánlati dokumentáció nem tartalmazz a a hivatkozott felmérési naplót. Tisztelettel kérjük ennek elküldését számunkra.

Üdvözlettel:

2097 Csoport Egyesület

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő 2097 Csoport Egyesület:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei