Váci mentés költsége

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Mentőszolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

2015. május 30-án egy váci agyagbányában szállítószalagba szorult
egy munkás. Kérném szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a mentőszolgálat (beleértve a mentőhelikoptert) hány járművel, hány fővel vonult a helyszínre, a riasztáskor ezen járművek hol tartózkodtak, és összességében hány forintba került a vonulás, mentés.

Ezen időszak alatt a térségben volt-e másik segélykérés, ahova a mentőknek vonulniuk kellett. Ha igen, hol, és oda honnan milyen mentőjárművek vonultak. A mentés végrehajtása alatt a mentőhelikopterre máshol szükség lett-e volna?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 15.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Országos Mentőszolgálat

Tisztelt Kis-Guczi Péter!

Az esethez a váci esetkocsi állomáshelyéről háromfős személyzettel, a helikopter szintén állomáshelyéről, háromfős személyzettel vonult ki.
A mentés költsége összesen mintegy 553.450 ,-Ft volt.
A térségben a fenti esettel egyidejűleg több segélykérés is történt, a három másik, helyi mentőgépkocsi az érintett időszakban részben állomáshelyéről indulva, részben kapcsolt feladatként szintén mentési feladatokat látott el.
A mentőhelikopter más helyszínen történő szükségessége az adott mentés időszakában nem volt megállapítható.

Üdvözlettel,
Győrfi Pál
kommunikációs és pr igazgató

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Mentőszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei