Vadásztársaságok tulajdonában lévő állatállomány kilövéséről szóló határozatok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon 2016. január 1-je után keletkezett határozatokat, melyekben a kormányhivatal valamely vadásztársaság mint állattartó tulajdonában lévő állatállomány vagy annak bizonyos egyedei kilövéséről rendelkezik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 25.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Durb k Farm BT.Ny rl v.pdf
313K Download View as HTML

Attachment Durb k Farm Bt.Ny rl v m dos t s.pdf
184K Download View as HTML

Attachment Hubertus VT K kcse kieg sz t s.pdf
185K Download View as HTML

Attachment Hubertus Vt K kcse m dos t s.pdf
179K Download View as HTML

Attachment Hubertus VT K kcse.pdf
305K Download View as HTML

Attachment Kar sz s Vid ke Vt kieg sz t s.pdf
184K Download View as HTML

Attachment Kar sz s Vid ke Vt Ny rkar sz m dos t s.pdf
180K Download View as HTML

Attachment Kar sz s Vid ke Vt.Ny rkar sz.pdf
312K Download View as HTML

Attachment Kisv rdai Ny rs gi VT Kisv rda.pdf
312K Download View as HTML

Attachment KIsv rdai Ny rs gi Vt m dos t s.pdf
183K Download View as HTML

Attachment M ndoki Hobertus VT.M ndok m dos t s.pdf
185K Download View as HTML

Attachment M ndoki Hubertus VT.M ndok.pdf
314K Download View as HTML

Attachment Tass Vez r VT kieg sz t s.pdf
185K Download View as HTML

Attachment Tass Vez r VT.Ny rtass.pdf
312K Download View as HTML

Attachment Tass Vez rt VT Ny rtass m dos t s.pdf
180K Download View as HTML

Attachment Tiszakan ny ri Pet fi VT.Tiszakany r.pdf
313K Download View as HTML

Attachment Tiszakany ri Pet fi VT kieg sz t s.pdf
185K Download View as HTML

Attachment Tiszakany ri Pet fi VT Tiszakany r m dos t s.pdf
180K Download View as HTML

Attachment T lgyes Vt kieg sz t s.pdf
185K Download View as HTML

Attachment T lgyes VT Kisv rda.pdf
312K Download View as HTML

Attachment T lgyes VT m dos t s.pdf
179K Download View as HTML

Attachment Tuzs ri Kossuth Vt Tuzs r m dos t s.pdf
182K Download View as HTML

Attachment Tuzs ri Kosuth VT Tuzs r.pdf
313K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 01144 4 2018 k z rdek adat ig nyl se Becker Andr s.pdf
593K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment BujiT ncsics Vad szt rsas g Ny regyh za S st hegy.pd.pdf
780K Download View as HTML

Attachment Erd szeti Vad.pdf
774K Download View as HTML

Attachment Halad s Vasd szt rsas g Rohod.pdf
826K Download View as HTML

Attachment Nimr d 96 Vad.pdf
772K Download View as HTML

Attachment Nimr d Vad szt rsas g G vavencsell.pdf
772K Download View as HTML

Attachment Ny rs g Tr fea Vad szt rsas g K taj.pdf
768K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Ny rs gi Gazd k Vad szt rsas ga Ny regyh za.pdf
853K Download View as HTML

Attachment Ny rs gi Nimr d Vadd szt rsas g Ny regyh za.pdf
828K Download View as HTML

Attachment R tk z Vad szt rsas g K k.pdf
769K Download View as HTML

Attachment R tk zi Gazd.pdf
775K Download View as HTML

Attachment Tiszamenti Vad szt rsas g Nagyhal sz.pdf
772K Download View as HTML

Attachment V lgyf Vad szt rsas g feh rt.pdf
775K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Erd h t Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Halv nyh t Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Hunor 96 Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment L nyai Tiszat.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Nagyszekeresi Diana Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Nimr d Vad szt rsas g Aranyosap ti.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Ny rerd Ny rs gi Erd szeti Zrt..pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Bockerek Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Bogarasi Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Kisnam nyi Hubertus Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Kraszna Menti Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Beregi Tisza Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Cs szl i j S lyom Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Ny rerd Zrt.L nyai Vadaskrt 1.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Ny rmadai Egyet rt s Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Pet fi Vad szt rsas g K m r.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Pet fi Vad szt rsas g N br d.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Ravasz R ka Vad szt rsas g.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Szamosk zi Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Tiszaszalkai Vadgazd k Vad szt rsas g.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment T r Erd Vad.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment T r Tisza.k zi Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Dar ci Vad szt rsas g.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Szamosmenti Vad szt rsas g Cseg ld.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Szatm r Vad szt rsas g Gacs ly.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Tarpai F ldtulajdonosok Vad szt rsas ga.pdf
1.6M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Batizi P csi M.Vt..pdf
565K Download View as HTML

Attachment Csengeri F ldtulajdonosok Csenger.pdf
495K Download View as HTML

Attachment H nig I.Vt..pdf
563K Download View as HTML

Attachment Hubertus vt.2.pdf
559K Download View as HTML

Attachment II.R k czi F.Vt.Nagyecsed.pdf
493K Download View as HTML

Attachment II.R k czi Vt.Vaja.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment Kraszna Vt..pdf
1.2M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment L pmell ki Vt..pdf
485K Download View as HTML

Attachment Msz.Vt..pdf
565K Download View as HTML

Attachment Ny rcsaholy s Vid ke Vt..pdf
490K Download View as HTML

Attachment Pet fi Vt..pdf
502K Download View as HTML

Attachment S lyom Vt..pdf
569K Download View as HTML

Attachment Szamos Kraszna K zi Vt..pdf
565K Download View as HTML

Attachment Szomita menti Vt..pdf
1.1M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment rp d Vez r VT Ny rb ltek.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Balk nyi K k S lyom Vt Balk ny.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment B thory Istb n Vt Ny rbog t.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment B tortrade Kft VT Ny rb tor.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment B k nyi VT B.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Encsencsi VT Encsencs.pdf
1.0M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment rpataki Vt rpatak.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Fedics Mih ly VT.Ny rb tor.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment F nyi VT B torliget.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Gebe s K rny ke VT.Ny rb tor.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Gyulaj Fagy ngy VT.Ny rgyulaj.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment K llay VT Napkor.pdf
1.0M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Lugosi VT.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Mohos Menti VT P cspetri.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Nagyk ll Nimr d VT Nagyk ll.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Ny rbog t Hoporty Vt Ny rbog t.pdf
1.0M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Ny rmih lydi Vt Ny rmih lydi.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Pen szleki VT.Pen szlek.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Piricse Ny rpilis VT Piricse.pdf
1.0M Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Aranyf c n F.pdf
693K Download View as HTML

Attachment Buji T ncsics Vad szt rsas g.pdf
702K Download View as HTML

Attachment Dadai Magor Vad sz s Term szetv d Egyes let.pdf
707K Download View as HTML

Attachment K llay Vad szt rsas g.pdf
686K Download View as HTML

Attachment Kir lytelek Vad szt rsas g.pdf
693K Download View as HTML

Attachment Napkori Erd gazd k Zrt..pdf
691K Download View as HTML

Attachment Nimr d Vad szt rsas g.pdf
694K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Ny rerd Ny rs gi Erd szeti Zrt..pdf
714K Download View as HTML

Attachment Ny rs gi Gazd k Vad szt rsas ga.pdf
706K Download View as HTML

Attachment Ny rs gi Nimr d Vad szt rsas g.pdf
723K Download View as HTML

Attachment Ny rs gi Tr fea Vad szt rsas g.pdf
699K Download View as HTML

Attachment Rakamazi Nimr d 2017 Vad szt rsas g.pdf
704K Download View as HTML

Attachment R tk zi Gazd.pdf
704K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment Szikra Vad szt rsas g.pdf
699K Download View as HTML

Attachment T ncsics Vad.pdf
699K Download View as HTML

Attachment Tiszaeszl ri B rkil v Vad szt rsas g.pdf
700K Download View as HTML

Attachment j Er Vad szt rsas g.pdf
696K Download View as HTML

Attachment jfeh rt i Vad szt rsas g.pdf
696K Download View as HTML

Attachment jfeh rt i F ldtulajdonosok Vad szt rsas ga.pdf
699K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály!
Tisztelt dr. Tinku János!

Köszönettel megkaptam a Kormányhivatal válaszát a "Vadásztársaságok tulajdonában lévő állatállomány kilövéséről szóló határozatok" - című és tárgyú adatigénylésemre. Valamilyen félreértés folytán azonban a 6 nappal korábban elküldött adatigénylésemre, amelyikben a bejelentett vaddisznóelhullások számáról érdeklődtem, a mai napig nem érkezett válasz.
Az adatigénylés linkje:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_k...

Válaszukat várva, köszönettel:
Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Attachment 01179 4 2018 t j koztat s k z rdek adat ig nyl s Be.pdf
864K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatkérés

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Gyömbér Béla által

iPhone beszerzések

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Boris Eszter által

rendőrautók

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére Szabó Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei