Vagyonnyilatkozat 2017

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Püspökszilágy Község Önkormányzata Polgármesterének, Alpolgármesterének és Képviselőinek vagyonnyilatkozatát.
A kért adat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános
adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 31.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Vagyonnyilatkozat_20?=
=?utf-8?Q?17?=
Date: Tue, 14 Mar 2017 12:34:03 +0100
Message-ID: <001801d29cb6$e284f170$a78ed450$@puspokszilagy.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQI0keghHqUydTCF23b2/6RIMYXR8aDQRxKQ
Content-Language: hu

VGlzenRlbHQgU3phYsOzIFDDqXRlciENCg0KMjAxNy4wMS4zMS3DqW4ga8O8bGTDtnR0IGFkYXRp
Z8Opbnlsw6lzw6lyZSB2w6FsYXN6dWwgYXogaW5mb3Jtw6FjacOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNp
IGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4g
w6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2JhbjogSW5mb3R2LikgMzAuIMKnICgz
KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIHTDoWrDqWtvenRhdG9tIGhvZ3kgYXogw7Zua29ybcOhbnl6
YXQgYSB2YWd5b25ueWlsYXRrb3phdG9rIHRla2ludGV0w6liZW4gbmVtIG1pbsWRc8O8bCBhZGF0
a2V6ZWzFkW5lay4gQSBQw7xzcMO2a3N6aWzDoWd5IEvDtnpzw6lnIMOWbmtvcm3DoW55emF0w6Fu
YWsgU3plcnZlemV0aSDDqXMgTcWxa8O2ZMOpc2kgU3phYsOhbHl6YXTDoXLDs2wgc3rDs2zDsyA1
LzIwMTYuIChJWC4xNi4pIMO2bmtvcm3DoW55emF0aSByZW5kZWxldCA0LnN6LiBtZWxsw6lrbGV0
ZSBhbGFwasOhbiBhIGvDqXB2aXNlbMWRLXRlc3TDvGxldCDDnGd5cmVuZGkgYml6b3R0c8OhZ2Eg
bMOhdGphIGVsIGEgdmFneW9ubnlpbGF0a296YXRvayBueWlsdsOhbnRhcnTDoXPDoXZhbCwgZWxs
ZW7FkXJ6w6lzw6l2ZWwsIHZpenNnw6FsYXTDoXZhbCBrYXBjc29sYXRvcyBmZWxhZGF0b2thdC4N
CkvDqXLDqXPDqXQgc3rDrXZlc2tlZGplbiBheiDDnGd5cmVuZGkgQml6b3R0c8OhZ25hayAoRGVt
w6lueW7DqSBWYXJnYSBHaXplbGxhIGVsbsO2ayBhc3N6b255bmFrKSBjw61tZXp2ZSBlbGvDvGxk
ZW5pIGF6IMO2bmtvcm3DoW55emF0IHZhbGFtZWx5IGVsw6lyaGV0xZFzw6lnw6lyZSwgbWVseWV0
IGhhbGFkw6lrdGFsYW51bCB0b3bDoWJiw610dW5rIGEgYml6b3R0c8OhZyB0YWdqYWluYWsuIA0K
DQpUb3bDoWJiw6EgdMOhasOpa296dGF0b20sIGhvZ3kgYXogSW5mb3R2LiAzMS4gwqctYSBhbGFw
asOhbiBhIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0IG1lZ2lzbWVyw6lzw6lyZSAgdm9uYXRrb3rDsyBpZ8Op
bnkgZWx1dGFzw610w6FzYSBlc2V0w6luLCBhbm5hayBrw7Z6bMOpc8OpdMWRbCBzesOhbcOtdG90
dCAzMCBuYXBvbiBiZWzDvGwgYSAzMS4gwqcgKDUpIGJla2V6ZMOpcyBzemVyaW50aSBpbGxldMOp
a2VzIGLDrXLDs3PDoWdob3ogZm9yZHVsaGF0Lg0KDQoNCkvDqXJlbSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNv
bSB0dWRvbcOhc3VsdsOpdGVsw6l0Lg0KDQpUaXN6dGVsZXR0ZWw6DQoNCmRyLiBCYWJpbmthIE1h
Z2RvbG5hIGplZ3l6xZEgbmV2w6liZW4gw6lzIG1lZ2LDrXrDoXPDoWLDs2w6DQoNCkN6ZXJvdnN6
a2kgRMOzcmENCmFsamVneXrFkQ0KUGVuY2kgS8O2esO2cyDDlm5rb3Jtw6FueXphdGkgSGl2YXRh
bA0KUMO8c3DDtmtzemlsw6FneWkgS2lyZW5kZWx0c8OpZ2UNCg0KMjE2NiBQw7xzcMO2a3N6aWzD
oWd5IEtvc3N1dGggTGFqb3Mgw7p0IDkuDQp0ZWw6IDA2LTI3LTM2OC0xODYsIHRlbC9mYXg6IDA2
LTI3LTM2Ni0wNjENCm1vYmlsOiAwNi0yMC00NDQtMTg4NA0KZS1tYWlsOiBqZWd5em9AcHVzcG9r
c3ppbGFneS5odQ0KDQotLS0tLU9yaWdpbmFsIE1lc3NhZ2UtLS0tLQ0KRnJvbTogU3phYsOzIFDD
qXRlciBbbWFpbHRvOmttdCtyZXF1ZXN0LTg0NjAtMzI5OWU3MjJAa2ltaXR0dWQub3JnXSANClNl
bnQ6IFR1ZXNkYXksIEphbnVhcnkgMzEsIDIwMTcgMTo1NyBQTQ0KVG86ICJLw7Z6QWRhdCBLw7Z6
w6lyZGVrxbEgYWRhdCBpZ8Opbnlsw6lzZWsgUMO8c3DDtmtzemlsw6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5r
b3Jtw6FueXphdCBQb2xnw6FybWVzdGVyaSBIaXZhdGFsIGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIiA8cG9sZ2hp
dmF0YWxAcHVzcG9rc3ppbGFneS5odT4NClN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQgS8O2esOp
cmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIFZhZ3lvbm55aWxhdGtvemF0IDIwMTcNCg0KVGlzenRl
bHQgUMO8c3DDtmtzemlsw6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5rb3Jtw6FueXphdCBQb2xnw6FybWVzdGVy
aSBIaXZhdGFsISANCg0KQXogaW5mb3Jtw6FjacOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wg
w6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJ
LiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2JhbjogSW5mb3R2LikgMjguIMKnICgxKSBiZWtlemTD
qXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEgYWRhdGlnw6lueWzDqXN0IHRlcmplc3p0ZW0gZWzF
kS4NCg0KS8OpcmVtLCBzesOtdmVza2VkamVuIGVsZWt0cm9uaWt1cyBtw6Fzb2xhdGJhbiBtZWdr
w7xsZGVuaSByw6lzemVtcmUgDQoNCi0gUMO8c3DDtmtzemlsw6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5rb3Jt
w6FueXphdGEgUG9sZ8Ohcm1lc3RlcsOpbmVrLCBBbHBvbGfDoXJtZXN0ZXLDqW5layDDqXMgS8Op
cHZpc2VsxZFpbmVrIHZhZ3lvbm55aWxhdGtvemF0w6F0LiANCkEga8OpcnQgYWRhdCBhIE1hZ3lh
cm9yc3rDoWcgaGVseWkgw7Zua29ybcOhbnl6YXRhaXLDs2wgc3rDs2zDsyAyMDExLiDDqXZpIENM
WFhYSVguIHTDtnJ2w6lueSAzOS4gwqcuICgzKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGvDtnrDqXJk
ZWtixZFsIG55aWx2w6Fub3MgYWRhdC4NCg0KQXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOp
c2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9rYXQgw6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8Op
bnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6w612ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJl
IGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRlbmkuDQpIYSBheiBpZ8OpbnllbHQg
YWRhdG9rYXQgYsOhcm1lbHkgb2tiw7NsIG5lbSBsZWhldCBlLW1haWxiZW4gbWVna8O8bGRlbmks
IGFra29yIGvDqXJlbSwgaG9neSBhem9rYXQgYSBraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSB3ZWJvbGRh
bG9uIHTDtmx0c2UgZmVsLg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDI5LiDCpyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTD
qXNlIGFsYXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0gdGVsamVzw610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8Op
Z3TDqXLDrXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Igw6FsbGFww610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBh
ZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEga8O2emZlbGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVy
diBhbGFwdGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOhdMOhc8OhaG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmth
ZXLFkWZvcnLDoXMgYXLDoW55dGFsYW4gbcOpcnTDqWvFsSBpZ8OpbnliZXbDqXRlbMOpdmVsIGrD
oXIuIElseWVuIGVzZXRiZW4gYXogYWRhdGtlemVsxZEgam9nb3N1bHQgYXogYWRhdGlnw6lueWzD
qXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwgw7Zzc3plZsO8Z2fFkSBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOh
cyBrw7ZsdHPDqWfDqXQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc2vDqW50IG1lZ2hhdMOhcm96bmkuIEvD
qXJlbSwgaG9neSBlbMWRemV0ZXNlbiBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gdMOhasOpa296dGFzc29u
IGFycsOzbCwgYW1lbm55aWJlbiBhIGvDqXJ0IGlyYXRtw6Fzb2xhdG9rcmEgdGVraW50ZXR0ZWwg
a8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpc3Qgw6FsbGFww610YW5hIG1lZy4gRWJiZW4gYXogZXNldGJlbiBr
w6lyZW0sIGhvZ3kgYSB0w6Fqw6lrb3p0YXTDoXNiYW4gbWVsbMOpa2VsamVuIGRva3VtZW50dW1s
aXN0w6F0LCBkb2t1bWVudHVtb25rw6ludCB0w7xudGVzc2UgZmVsIGF6IG9sZGFsc3rDoW1vdCwg
YXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgdGVsamVzw610w6lzw6l2ZWwga2FwY3NvbGF0b3MgbXVua2FlcsWR
LXLDoWZvcmTDrXTDoXMgbcOpcnTDqWvDqXQgw6lzIGFubmFrIMOzcmFkw61qw6F0Lg0KDQpLw6ly
ZW0sIGhvZ3kgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiwgaGEgYXogaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva25hayBjc2Fr
IGVneSByw6lzesOpdCB0ZWtpbnRpIG1lZ2lzbWVyaGV0xZFuZWssIGF6IEluZm90di4gMzAuIMKn
ICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGF6b2thdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyByw6lzemJl
bmkgbWVndGFnYWTDoXPDoXZhbCBlZ3nDvHR0IGvDvGxkamUgbWVnIHN6w6Ftb21yYS4NCg0KRmVs
aMOtdm9tIHN6w612ZXMgZmlneWVsbcOpdCwgaG9neSBhIE5lbXpldGkgQWRhdHbDqWRlbG1pIMOp
cyBJbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FnIEhhdMOzc8OhZyBOQUlILzIwMTUvNDcxMC8yL1YuIHN6
w6Ftw7ogw6FsbMOhc2ZvZ2xhbMOhc8OhYsOzbCBrw7Z2ZXRrZXrFkWVuIGEgamVsZW4gYWRhdGln
w6lueWzDqXMgYXogSW5mb3R2LiAyOS4gwqcgKDFiKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIG5lbSB0
YWdhZGhhdMOzIG1lZywgbWl2ZWwgdGFydGFsbWF6emEgYXogYWRhdGlnw6lueWzFkSBuZXbDqXQg
w6lzIGVsw6lyaGV0xZFzw6lnw6l0LiBFemVuIHTDumxtZW7FkSBhZGF0b2sgbWVnYWTDoXPDoXQg
YXogYWRhdGtlemVsxZEgTkFJSCDDoWxsw6FzZm9nbGFsw6FzIHN6ZXJpbnQgbmVtIGvDqXJoZXRp
LCB0b3bDoWJiw6EgbmVtIGpvZ29zdWx0IGEgc3plbcOpbHlhem9ub3Nzw6FnIGVsbGVuxZFyesOp
c8OpcmUgc2VtLg0KDQpTZWfDrXTFkSBlZ3nDvHR0bcWxa8O2ZMOpc8OpdCBlbMWRcmUgaXMga8O2
c3rDtm7Dtm0uDQoNCktlbHQ6IDIwMTcuIGphbnXDoXIgMzEuDQoNCsOcZHbDtnpsZXR0ZWw6IA0K
DQpTemFiw7MgUMOpdGVyDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KRXp0IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1p
Z8Opbnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2VyZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwu
IEF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxsZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNz
b2zDs2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVycmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBr
w7xsZGplIG1lZzoNCmttdCtyZXF1ZXN0LTg0NjAtMzI5OWU3MjJAa2ltaXR0dWQub3JnDQoNCkhh
IGEoeikgUMO8c3DDtmtzemlsw6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5rb3Jtw6FueXphdCBQb2xnw6FybWVz
dGVyaSBIaXZhdGFsIG5lbSBhKHopIHBvbGdoaXZhdGFsQHB1c3Bva3N6aWxhZ3kuaHUgY8OtbWVu
IGZvZ2FkamEgYSByw6lzesOpcmUgYmVuecO6anRvdHQgS8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnls
w6lzZWtldCwga8OpcmrDvGssIMOtcmphIGV6dCBtZWcgbmVrw7xuazoNCmh0dHA6Ly9raW1pdHR1
ZC5hdGxhdHN6by5odS9oZWxwL2NvbnRhY3QNCg0KSm9nbnlpbGF0a296YXQ6IEV6dCBheiDDvHpl
bmV0ZXQgw6lzIGF6IMO2biB2w6FsYXN6w6F0IGlzIGvDtnp6w6l0ZXNzesO8ayBhIEtpTWl0VHVk
IHdlYm9sZGFsb24uIFRvdsOhYmJpIGluZm9ybcOhY2nDs2thdCBhIEtpTWl0VHVkIHN6b2xnw6Fs
dGF0w6FzIHNlZ8OtdHPDqWfDqXZlbCBrZXpkZW3DqW55ZXpldHQga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1p
Z8Opbnlsw6lzcsWRbCBpdHQgb2x2YXNoYXQ6DQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUv
aGVscC9hYm91dA0KDQpBbWVubnlpYmVuIG1lZ2tlcmVzw6lzZWtyZSB2w6FsYXN6b2zDsyBtdW5r
YXTDoXJza8OpbnQgaGFzem5vc25hayB0YWzDoWx0YSBlenQgYSBzem9sZ8OhbHRhdMOhc3QsIGvD
qXJqZSBtZWcgc3plcnZlemV0ZSB3ZWJtZXN0ZXLDqXQsIGhvZ3kgaGVseWV6emVuIGVsIGEgaG9u
bGFwdW5rcmEgKGtpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1KSBtdXRhdMOzIGhpdmF0a296w6FzdCBheiDD
tm7Dtmsga8O2esOpcmRla8WxIGFkYXRva2F0IHRhcnRhbG1hesOzIHdlYm9sZGFsw6FuIQ0KDQot
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tDQoNCg==

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei