Vagyonnyilatkozatok

Bogád Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Valamennyi bajai önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatát! Illetve Fercsák Róbert frissen javított vagyonnyilatkozatát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ma lejárt a vagyonnyilatkozuatokkal kapcsolatos adatigénylésem!

Kelt: 2019. október 10.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Bajai Barbara Dr.
Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment merged 2019 10 10 13 43 59.pdf
4.5M Download View as HTML


Tisztelt Bogád Zoltán!

A 2019. szeptember 25-én érkezett közérdekű adatigénylésére a jogszabályi határidőn - 15 napon - belül mellékelten küldöm a válaszlevelet, melynek törvényi határideje 2019. október 10. napján 24.00-kor jár le, így határidőben teljesítettnek minősül.

Tisztelettel:
dr. Bajai Barbara

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bogád Zoltán

Delivered

Tisztelt Bajai Barbara Dr.!

Csak jelezni akartam, hogy ma van a határidő! Köszönöm az együttműködést!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bogád Zoltán:
Csak a(z) Baja Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Beerbq

A(z) Baja Marketing Kft. részére Bogád Zoltán által

Csepel Kozmosz sétány

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei