Vagyon.nyilatkozatok 2016. év és 2017. évi

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Aggtelek polgármesteri hivatal kepviselő testűletének 2016. évi valamint a 2017.évi vagyon nyilatkozatait .Valamint a polgármester tisztelet dija és utazási költség téritésére meg állapitott összeget.Úgy szintén a hivatal jegyzőjének tisztelet dija és költség teritése.Valamint a nevezett személyek e meghatározott 2.év alatt mennyi jutalomban részesültek ennek összege .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 19.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Vagyon.nyilatkozatok?=
=?utf-8?Q?_2016._=C3=A9v_=C3=A9s_2017._=C3=A9vi?=
Date: Mon, 13 Aug 2018 15:32:53 +0200
Message-ID: <001201d4330a$2383b270$6a8b1750$@aggtelek.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQFm48YES+ycmPFVW9SHQ3sBkPSmvaWYPVaw
Content-Language: hu

Tisztelt M.GY. !

Az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatban a k=C3=B6vetkez=C5=91ket =
k=C3=B6zl=C3=B6m:
A polg=C3=A1rmester, alpolg=C3=A1rmester, =C3=B6nkorm=C3=A1nyzati =
k=C3=A9pvisel=C5=91k vagyonnyilatkozata nyilv=C3=A1nos, az =
=C3=96nkorm=C3=A1nyzat hivatal=C3=A1ban =C3=BCgyf=C3=A9lfogad=C3=A1si =
id=C5=91ben mindenki sz=C3=A1m=C3=A1ra ingyenesen megtekinthet=C5=91.=20
A 2011.=C3=A9vi CLXXXIX. t=C3=B6rv=C3=A9ny 39.=C2=A7 (3) =
bekezd=C3=A9s=C3=A9ben foglaltak szerint az =C3=B6nkorm=C3=A1nyzati =
k=C3=A9pvisel=C5=91 a t=C3=A1rgy=C3=A9vben tett =
vagyonnyilatkozat=C3=A1nak beny=C3=BAjt=C3=A1s=C3=A1t =
k=C3=B6vet=C5=91en, az el=C5=91z=C5=91 =C3=A9vre vonatkoz=C3=B3 =
vagyonnyilatkozat=C3=A1t visszakapja. Ennek megfelel=C5=91en a 2018. =
janu=C3=A1rj=C3=A1ban leadott vagyonnyilatkozattal egyidej=C5=B1leg =
visszaad=C3=A1sra ker=C3=BClt a 2017. janu=C3=A1rj=C3=A1ban leadott =
vagyonnyilatkozat, azt megel=C5=91z=C5=91en pedig a 2016. =
janu=C3=A1rj=C3=A1ban leadott vagyonnyilatkozat. Jelenleg a 2018 =C3=A9v =
janu=C3=A1rj=C3=A1ban tett vagyonnyilatkozatokat lehet megtekinteni.
Aggteleken a polg=C3=A1rmesteri tiszts=C3=A9g nem =
f=C5=91=C3=A1ll=C3=A1sban, hanem t=C3=A1rsadalmi megb=C3=ADzat=C3=A1sban =
van bet=C3=B6ltve. A polg=C3=A1rmester havi tiszteletd=C3=ADja =
brutt=C3=B3 199.150 forint. Aggtelek K=C3=B6zs=C3=A9g =
=C3=96nkorm=C3=A1nyzat=C3=A1n=C3=A1l utaz=C3=A1si =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9sre (kik=C3=BCldet=C3=A9sre) 2018. =
=C3=A9vben =C3=B6sszesen 302.400 forintos keret =C3=A1ll =
rendelkez=C3=A9sre. Ez a keret=C3=B6sszeg nem csak a =
polg=C3=A1rmesternek a kik=C3=BCldet=C3=A9s=C3=A9t tartalmazza, hanem =
itt lehet elsz=C3=A1molni mindazon kik=C3=BCldet=C3=A9seket, amik az =
=C3=96nkorm=C3=A1nyzat =C3=A9rdek=C3=A9ben t=C3=B6rt=C3=A9nnek, =
teh=C3=A1t itt lehet elsz=C3=A1molni pl. az alpolg=C3=A1rmester, =
k=C3=A9pvisel=C5=91k, jegyz=C5=91, =C3=B6nkorm=C3=A1nyzati dolgoz=C3=B3k =
kik=C3=BCldet=C3=A9seit. A polg=C3=A1rmester r=C3=A9sz=C3=A9re 2018. =
=C3=A9vben a mai napig nem ker=C3=BClt kifizet=C3=A9sre =
kik=C3=BCldet=C3=A9s. A hivatal jegyz=C5=91j=C3=A9nek az =
illetm=C3=A9nye, nem nyilv=C3=A1nos adat. A jegyz=C5=91 =
r=C3=A9sz=C3=A9re 2018. =C3=A9vben a mai napig nem ker=C3=BClt =
kifizet=C3=A9sre kik=C3=BCldet=C3=A9s.=20
A polg=C3=A1rmester r=C3=A9sz=C3=A9re 2016. =C3=A9s 2017. =C3=A9vekben =
nem lett meg=C3=A1llap=C3=ADtva jutalom.=20

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel: Nahaj Ferenc jegyz=C5=91

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal!

Az adat igényemet az eredeti állapotában fenn tartom mivel amit küldött nem értelmezhető valamint nem olvasható .
Kérem az informatikusukkal vizsgáltassa meg mért nem a törvényi elő írásnak megfelellően érkezik az adat igény . Ha ezt 15 napon belül nem teszi meg a NAIH fogok fordúlni állás foglalásért ki vizsgálásért adat megadás elmulsztása végett !

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt M.GY. !

 

Az adatigénylésével kapcsolatban a következőket közlöm:

A polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozata nyilvános, az Önkormányzat hivatalában ügyfélfogadási
időben mindenki számára ingyenesen megtekinthető.

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 39.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az
önkormányzati képviselő a tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának
benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát
visszakapja. Ennek megfelelően a 2018. januárjában leadott
vagyonnyilatkozattal egyidejűleg visszaadásra került a 2017. januárjában
leadott vagyonnyilatkozat, azt megelőzően pedig a 2016. januárjában
leadott vagyonnyilatkozat. Jelenleg a 2018 év januárjában tett
vagyonnyilatkozatokat lehet megtekinteni.

Aggteleken a polgármesteri tisztség nem főállásban, hanem társadalmi
megbízatásban van betöltve. A polgármester havi tiszteletdíja bruttó
199.150 forint. Aggtelek Község Önkormányzatánál  utazási költségtérítésre
(kiküldetésre) 2018. évben összesen 302.400 forintos keret áll
rendelkezésre. Ez a keretösszeg nem csak a polgármesternek a kiküldetését
tartalmazza, hanem itt lehet elszámolni mindazon kiküldetéseket, amik az
Önkormányzat érdekében történnek, tehát itt lehet elszámolni pl. az
alpolgármester, képviselők, jegyző, önkormányzati dolgozók kiküldetéseit.
A polgármester részére 2018. évben a mai napig nem került kifizetésre
kiküldetés. A hivatal jegyzőjének az illetménye, nem nyilvános adat. A
jegyző részére 2018. évben a mai napig nem került kifizetésre kiküldetés.

A polgármester részére 2016. és 2017. években nem lett megállapítva
jutalom.

 

Üdvözlettel: Nahaj Ferenc jegyző

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ön mint Nahaj Ferenc jegyző mi jogon használ más megszóllítást
mint az adatkikérő levelében ön számára közzé, valamint meg ismerhetővé teszi ?
,,Tisztelt M.GY. !"
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Igy az eredeti adat igényemet a továbbiakaban is fenn tartom!
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni.
Adatigény lásd fenn .
E választ nem áll módomban elfogadni kérem tegyen eleget a törvényi előírásainak

A polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozata nyilvános, az Önkormányzat hivatalában ügyfélfogadásiidőben mindenki számára ingyenesen megtekinthető.
Ismételten Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni.

Ha most sem tesz eleget az eredeti adatigény teljesítésének a NAIH állásfoglalását fogom foganosítani .

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő !

 

Levelére válaszolva a következőket közlöm:

o Adatigénylésére válaszoltam, adatigénylését nem tagadtam meg.
o Az Ön által megadott adatokon túlmenően egyéb adatok megadását nem
kértem.
o Az adatkérő személyazonosságát nem ellenőriztem.
o Eredeti adatigénylésére a választ megkapta. A válasz megtörténtét nem
befolyásolja az Önnek esetlegesen nem megfelelő megszólítás, az
független a válasz tartalmától és független attól, hogy el tudja-e
fogadni a választ, vagy sem.

 

Aggtelek,2018.08.31.

 

 

                                                                                    
Nahaj Ferenc

                                                                                    
     jegyző

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Arra kérem Önt mint a polgármesteri hivatal jegyzőjét, közfeladatot ellátó személyt hogy az Infotv. 28.§(1) bekezdését alkalmazv
a teljesítse a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó
adatigénylésemet. !
Mivel ön még nem nyilatkozott a tisztelet díjáról !
Amennyiben ez nem történik meg akkor a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulok vagy a bíróságtól kérem hogy a polgármesteri hivatalt kötelezze az adatigénylés
teljesítésére .
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Az
Infotv. 26. § (1) és
(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátós szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő
közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot

az e törvényben meghatározott
kivételekkel

erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2)
Közérdekből nyilvános adat
a közfeladatot ellátó szerv
feladat
-
és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek
megismerhetőségét törvény előírja.
Az Infotv. 32. §
-
a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben

így
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci sz
ereplők, a magánszervezetek és-személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan
–köteles elősegíteni és biztosítani közvélemény
pontos és gyors tájékoztatását.
A köztisztviselőkre vonatkozó egyes adatok, nem közérdekű, hanem közérdekből nyilvános adatok.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban Kttv.) 226. §
(1) bekezdése és 227. §
-
a szerint:
(1)
A közszolgálati jogviszonyban e
törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e feje
zetben foglalt
eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.
227. § (1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, illetve a képviselő
-
testület gyakorolja.
A Kttv. 1
79. §
-
a alapján
közérdekből nyilvános adatnak minősül
a.)
a kormánytisztviselő neve,
b.)
a kormánytisztviselő állampolgársága,
c.)
a kormánytisztviselőt alkalmazó
államigazgatási szerv neve,
d.)
a c) pontban meghatározott szervnél a
kormányzati szolgálati jogviszony kezde
te,
e.)
a kormánytisztviselő jelenlegi
besorolása, besorolásának időpontja,
f.)
a kormánytisztviselő munkakörének
megnevezése és a betöltés időtartama,
g.)
a kormánytisztviselő vezetői
kinevezésének és megszűnésének időpontja,
h.)
címadományozás adatai,
i.)
a kormánytisztvis
elő illetménye.
3
A Kttv. 131. § (1) és (2) bekezdése:
A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult. Az illetmény száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül
munkáltatói intézkedésen
alapuló, az általánostól eltérő illetmény
-
megállapításnak.
Az
illetmény
a 133. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint

az e
törvényben meghatározott feltételek esetén
-
illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt M.Gy. !

Adatigénylésére válaszolva a következőket közlöm:

A jegyző részére tiszteletdíjat nem lehet megállapítani, csak illetményt.
Az illetmény alapilletményből és - meghatározott feltételek esetén -
illetménykiegészítésből és illetménypótlékból állhat. Aggteleken a jegyző
esetében illetménykiegészítés nem lett megállapítva.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény a
következőket mondja ki:

255. § (1) A jegyző, illetve a főjegyző alapilletménye:

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap 6,25-szorosa

(az illetményalap a költségvetési törvényben van meghatározva, ami 2008.
évtől – már tíz éve – változatlanul 38.650 forint)

    A jegyző alapilletménye ennek megfelelően bruttó 241.600 forint.

256. § (1) A jegyző, főjegyző vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek
mértéke:

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a,

A jegyző esetében a 10 %-os vezetői illetménypótlék bruttó 24.160 forint.

 

256. § (2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője a vezetői
illetménypótlékon felül közös önkormányzati hivatal jegyzői
illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) két községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az
alapilletményének 10%-a,

b) három községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az
alapilletményének 15%-a,

c) négy vagy több községből álló közös önkormányzati hivatal esetén az
alapilletményének 25%-a.

Az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatalhoz hat település tartozik, ezért
a közös önkormányzati hivatal jegyzői illetménypótléka 25%, ami bruttó
60.400 forint.

 

Az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az illetménye
összesen alapilletménnyel és pótlékokkal együtt (a törvényben előírt 100
forintos kerekítés figyelembe vételével) havi bruttó 326.100 forint.

 

Aggtelek,2018.09.28.

                                                                Nahaj
Ferenc

                                                                    
jegyző

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm megtisztelő válaszát .

Segítő együttműködését köszönöm.

Kelt: 2018. október 2.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei