Vagyonnyilatkozatok 2017

Derda Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Derda Ádám

Delivered

Tisztelt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Habis László, Dr. Turcsányi Dániel, Szucsik György, Bátori István János, Dr. Stefán Zoltán István, Kovács-Csatlós Tamás, Csákvári Antal, Orosz Lászlóné, Gál Tibor Ádám, Martonné Adler Ildikó, Lombeczki Gábor, Gál Judit és Rázsi Botond 2017-re vonatkozó vagyonnyilatkozatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 3.

Üdvözlettel:

Derda Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Holló Eszter
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment Lombeczki.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment G l Judit.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Kov cs Catl s.pdf
2.2M Download View as HTML


Tisztelt Derda Ádám!

 

Hivatkozva 2018. február 3.-án kelt és érkezett elektronikus
megkeresésére, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
alapján Eger MJV Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos közadatkérésére a kért vagyonnyilatkozatokat, továbbá 1
kísérőlevelet 3  db email üzenetben mellékelem.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[1]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [2][email address]

               [3]WWW.EGER.HU

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.eger.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Holló Eszter
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment k zadatszolg ltat s Derda d m vagyonnyilatkozat.pdf
34K Download View as HTML

Attachment Habis L szl.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment Dr.Turcs nyi.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment Szucsik.pdf
1.6M Download View as HTML


Tisztelt Derda Ádám!

 

Hivatkozva 2018. február 3.-án kelt és érkezett elektronikus
megkeresésére, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
alapján Eger MJV Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos közadatkérésére a kért vagyonnyilatkozatokat, továbbá 1
kísérőlevelet 3  db email üzenetben mellékelem.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[1]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [2][email address]

               [3]WWW.EGER.HU

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.eger.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Holló Eszter
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment Orosz L szl n.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment G l Tibor.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment R zsi.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Martonn.pdf
636K Download View as HTML


Tisztelt Derda Ádám!

 

A rendszer visszaigazolások alapján úgy látom 4 részletben tudom küldeni a
méretkorlátok miatt.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[1]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [2][email address]

               [3]WWW.EGER.HU

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.eger.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Holló Eszter
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment Dr.Stef n.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment Cs kv ri Antal.pdf
2.3M Download View as HTML


 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[1]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [2][email address]

               [3]WWW.EGER.HU

 

 

 

 

From: Dr. Holló Eszter
Sent: Thursday, February 15, 2018 1:35 PM
To: '[FOI #10361 email]'
<[FOI #10361 email]>
Subject: közadatszolgáltatás vagyonnyilatkozatok 2017 2 rész

 

Tisztelt Derda Ádám!

 

Hivatkozva 2018. február 3.-án kelt és érkezett elektronikus
megkeresésére, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
alapján Eger MJV Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos közadatkérésére a kért vagyonnyilatkozatokat, továbbá 1
kísérőlevelet 3  db email üzenetben mellékelem.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[4]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [5][email address]

               [6]WWW.EGER.HU

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.eger.hu/
5. mailto:[email address]
6. http://www.eger.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Holló Eszter
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.jpg
4K Download

Attachment B thori istv n.pdf
3.0M Download View as HTML


 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[1]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [2][email address]

               [3]WWW.EGER.HU

 

 

 

From: Dr. Holló Eszter
Sent: Thursday, February 15, 2018 1:35 PM
To: '[FOI #10361 email]'
<[FOI #10361 email]>
Subject: közadatszolgáltatás vagyonnyilatkozatok 2017 2 rész

 

Tisztelt Derda Ádám!

 

Hivatkozva 2018. február 3.-án kelt és érkezett elektronikus
megkeresésére, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
alapján Eger MJV Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos közadatkérésére a kért vagyonnyilatkozatokat, továbbá 1
kísérőlevelet 3  db email üzenetben mellékelem.

 

Üdvözlettel:

 

 

DR. NAGY-HOLLÓ ESZTER JÚLIA

              JOGI CSOPORTVEZETŐ

             

[4]cid:image002.jpg@01CED155.F0C809F0

 

               JOGI IRODA JOGI CSOPORT

               3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

               TELEFON: +36 36 523 775

               FAX: +36 36 523 779

               [5][email address]

               [6]WWW.EGER.HU

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.eger.hu/
5. mailto:[email address]
6. http://www.eger.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Derda Ádám:
Csak a(z) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei