Vagyonnyilatkozatok (2018.január 31-ig leadott)

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők) a 2017-es évről szóló, 2018. január 31-ig benyújtott vagyonnyilatkozatait, mellékelve a vagyonnyilatkozatok átadását-átvételét igazoló írásbeli dokumentációk másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 5.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2018. február 5-én benyújtott közadat igénylésemet a mai napig (2018. február 20.) nem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő a mai nappal, 2018. február 20-ával lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 20.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Vagyonnyilatkozat.v lasz.180226..pdf
1008K Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
megküldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Köszönöm levelét, de szeretném tájékoztatni, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében közérdekű-adatigénylésemnek a törvény 30. § (2) alapján az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.
Igénylésem a pedig a következőképpen fogalmaztam meg:
"Kérem, szíveskedjen ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők) a 2017-es évről szóló, 2018. január 31-ig benyújtott vagyonnyilatkozatait, mellékelve a vagyonnyilatkozatok átadását-átvételét igazoló írásbeli dokumentációk másolatát is."

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a vagyonnyilatkozatokat emailben megküldeni. Elektronikus levelezési címem sms-ben is megküldöm Önnek, de arról közvetlenül Kazincbarcika Város jegyzőétől, illetve a képviselő-testület Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának Elnökétől is értesülhet.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Közérdekű adatigénylésemre a mai napig, 2018.03.21-ig nem kaptam meg a kért adatokat, de a 2018.02.26-i levelemre sem reagált.
Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a vagyonnyilatkozatokat emailben megküldeni.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment vagyonnyil.180321..pdf
745K Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
küldöm a válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Köszönöm levelét, de továbbra is fenntartom, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében közérdekű-adatigénylésemnek a törvény 30. § (2) alapján az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.
Igénylésem a pedig a következőképpen fogalmaztam meg:
"Kérem, szíveskedjen ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők) a 2017-es évről szóló, 2018. január 31-ig benyújtott vagyonnyilatkozatait, mellékelve a vagyonnyilatkozatok átadását-átvételét igazoló írásbeli dokumentációk másolatát is."

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a vagyonnyilatkozatokat részemre elektronikus levél formájában megküldeni.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Vagyonnyilatkozat.v laszirat.180328..pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
küldöm a válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei