Vagyonnyilatkozatok Kazincbarcika

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Szitka Péter polgármester úr, és Klimon István alpolgármester úr vagyonnyilatkozatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment vagyonnyil.v lasz.150205..pdf
238K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó
válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzatának
                           Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr.Buza Orsolya!

Köszönöm levelét, de szeretném tájékoztatni, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében közérdekű-adatigénylésemet kötelesek az általam kért elektronikus úton teljesíteni.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a vagyonnyilatkozatokat emailben megküldeni.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment klimon.vny.150603.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment szitka.vny.150603.pdf
2.9M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, kérelmére
csatoltan küldöm Szitka Péter Polgármester és Klimon István Alpolgármester
vagyonnyilatkozatait elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei