Vakcina (oltóanyag)-sérülés, kártérítés vagy kompenzációs rendszer Magyarországon

Szitási Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Közegészségügyi Intézet részére

Az igénylést elutasította a(z) Országos Közegészségügyi Intézet.

Feladó: Szitási Klára

Delivered

Tisztelt Országos Közegészségügyi Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Magyarországon létezik-e vakcina (oltóanyag) kártérítési vagy kompenzációs rendszer?
Esetleges vakcina-sérülés esetén van-e lehetőség kártérítésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 12.

Üdvözlettel:

Szitási Klára

Hivatkozása ide

Feladó: OKI Titkárság
Országos Közegészségügyi Intézet


Attachment KJMI IKME 2772 3 2018.pdf
660K Download View as HTML


Szitási Klára
részére

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyú közérdekű adatigénylésére készített KJMI-IKME-2772-3/2018 iktatószámú választ.

Üdvözlettel,

Dr. Surján Orsolya főigazgató asszony távollétében,

Dr. Szabó Enikő főigazgató-helyettes asszony megbízásából,

dr. Frank Zita
titkárságvezető

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
Főigazgatói Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 06 1 476 1100 / 2906-os mellék
Mobil: 06 70 442 0538

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szitási Klára:
Csak a(z) Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei