Vál-völgyi kisvasút

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő a Vál-völgyi kisvasúttal kapcsolatban.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre napi bontásban, hogy 2016. április 30. és 2017. január 20. között hány vonat közlekedett naponta, és hány jegyet adtak el naponta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 24.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

2017. január 24-én beadott közérdekűadat-igénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 15 napon belül, 2017. február 8-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Balogh Balázs, - Puskás Akadémia
Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány


Attachment Jogi ll sfoglal s.pdf
117K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Ezúton küldöm mellékletben a jogi állásfoglalásunkat.

Üdvözlettel:

Balogh Balázs
Kommunikációs Igazgató
Mobil: +36 20 222 29 85
E-mail: balogh.balazs[1]@pfla.hu
Web: [2]www.puskasakademia.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.puskasakademia.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Tímea Bognár
Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány


Attachment V lv lgyi Kisvas t kimutat s.pdf
1.7M Download View as HTML


 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten küldjük a 2017. január 24-i levelében kért adatokra vonatkozó
kimutatásunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Bognár Tímea!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Tímea Bognár
Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány


Attachment V l V lgyi Kisvas t Kimutat s 2.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldjük az Ön által kért kimutatást a Vál-Völgyi
Kisvasútról a 2017.01.21-06.30 időszakra vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Balogh Balázs, - Puskás Akadémia
Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány


Attachment V l V lgyi Kisvas t Kimutat s 2.pdf
1.3M Download View as HTML


Kedves Katalin,
továbbítom a kimutatást, amelyet korábban kmt@k[1]imittud.org címre
küldtek el kollégáim.
Üdvözlettel: 
Balogh Balázs
Kommunikációs Igazgató
Mobil: +36 20 222 29 85
E-mail: balogh.balazs[2]@pfla.hu
Web: [3]www.puskasakademia.hu
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Tímea Bognár <[4][email address]>
Dátum: 2017. július 31. 14:40
Tárgy: FW: Vál-Völgyi Kisvasút Kimutatás 2017.01.21-06.30.
Címzett: "Balogh Balázs, - Puskás Akadémia" <[5][email address]>

 

 

From: Tímea Bognár [mailto:[6][email address]]
Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:49 AM
To: '[7][FOI #8437 email]'
Subject: Vál-Völgyi Kisvasút Kimutatás 2017.01.21-06.30.

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldjük az Ön által kért kimutatást a Vál-Völgyi
Kisvasútról a 2017.01.21-06.30 időszakra vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [8][email address]

 

References

Visible links
1. http://imittud.org/
2. mailto:[email address]
3. http://www.puskasakademia.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei