Válaszadás elmulasztása - Attila úti fasor

Szász László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szász László

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök részére 2019. január 2-án, február 4-én és március 19-én a jarokelo.hu által elektronikusan továbbított 39988 számú bejelentéssel (jarokelo.hu/39988) kapcsolatban tett intézkedések leírását, illetve a probléma megoldásának várható idejét. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2013. évi CLXV. törvény (a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről) értelmében fentebb említett bejelentést Önöknek kötelességük lett volna 30 napon belül megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 17.

Üdvözlettel:

Szász László

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Fenntartás
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image003.jpg
3K Download

Attachment FW I.Attila t faverem felnyom d s.html
70K Download


Szász László                                                     
               Iktatószám:  87/2019                    

részére                                                              
                               Ügyintéző: Fazekas Péter / J.E.   
                      

                                                                       

 

Tisztelt Szász László Úr!

 

2019. május 17-én elektronikus úton érkezett, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján beterjesztett közérdekű adatigénylésére hivatkozva
mellékelten megküldöm a bejelentett problémával kapcsolatos korábbi
levelezést, szíves tájékoztatásul.

 

Tekintettel arra, hogy a gyökérfelnyomással érintett járdaburkolat
üzemeltetője a Budapest Közút Zrt., így a bontási és helyreállítási munkák
elvégzése tárgyában részükre megküldtük a bejelentést (nem áttétel).

A járdaburkolatot és fás szárú növényállományt is érintő feladatok
ellátását kizárólag a járda üzemeltetőjével egyeztetett időpontban van mód
elvégezni. Burkolatbontási kérelmünkre válasz ezidáig nem érkezett,
információink szerint időközben a Járókelő blog a Fővárosi Önkormányzat
felé is megküldte a bejelentést.

A Fővárosi Önkormányzat Városigazgatóság Főosztályát Társaságunk
tájékoztatta az ügyben megtett lépésekről.

Mivel a Budapest Közút Zrt.-től továbbra sem érkezett válasz a
burkolatbontás időpontjának kijelölése ügyében, így a gyökérfelnyomással
kapcsolatos munkák elvégzésének határidejét - rajtunk kívülálló ok miatt -
nem tudjuk meghatározni.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

Lipcsei Szabolcs

igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

 

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL.: +36 1 322 7032

MOBIL: +36 20 233 3562

FAX: +36 1 413 1283

WEB: [1]www.fokert.hu

E-MAIL: [2][email address]

 

 

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szász László:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csepel Kozmosz sétány

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei