Választási regisztráció-kampány költségei

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a választási regisztráció-kampány részletes költségeit, valamint a reklámanyagok (filmek, szórólapok, on-line jelenlét stb.) elkészítésére szerződött cégek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 7.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Listár Dániel
Nemzeti Választási Iroda


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Sipos úr!

 

 

Köszönjük megtisztelő érdeklődését.

 

Kérdéseire a Nemzeti Választási Iroda az alábbi választ tudja adni.

 

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar
választópolgárok regisztrációjával kapcsolatos tájékoztatás érdekében 60
másodperces kisfilmet ill. rádiószpotot készített.

 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok
regisztrációjáról szóló tájékoztató film ill. rádiószpot beszerzésével
együtt került sor a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar
választópolgárok nemzetiséghez tartozásáról, szavazási segítség iránti
igényéről, személyes adatai kiadása megtiltásáról szóló nyilatkozatának
bejegyzéséről, illetve a bejegyzés törléséről szóló tájékoztató film ill.
rádiószpot beszerzésére.

 

Az NVI azért döntött a 60 másodperces TV és rádiószpotok alkalmazása
mellett, mert a 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) lehetővé teszi,
hogy a közmédia televízió- és rádiócsatornáin ellentételezés nélkül
lehessen közérdekű közleményeket megjelentetni. Így költségmentesen
biztosítható széles társadalmi rétegek elérése.

 

Az NVI a fenti két témában 2013. szeptember 18-án indított a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá a beszerzési
értékhatár miatt nem tartozó meghívásos, beszerzési eljárást.

 

Az NVI hat ajánlattevőnek küldte meg a pályázati felhívást. A pályázat
elbírálásának szempontjai 50%-ban az ár (a tv- és rádiószpotok előállítási
ára ill. újraszerkesztési díja), 50%-ban a kreatív ötlet szakmaisága volt.

 

Az ajánlattételi határidő 2013. szeptember 27-én járt le, összesen négy
érvényes pályázat érkezett. Az értékelési eljárást az alábbi táblázat
tartalmazza:

 

Ajánlati ár (1. Újraszerkesztési Kreatív ötlet Pontszám
Ajánlattevő részszempont, díj (2. (3. résszempont, összesen
neve 45%) résszempont, 5%) 50%) (Alacsonyabb
érték a Eredmény
rangsor pontszám rangsor pontszám rangsor pontszám jobb) (helyezés)
IONART KFT. 2 0,9 1 0,05 4 2 2,95 3
UMBRELLA
KREATÍV
MŰHELY
KERESKEDELMI 4 1,8 4 0,2 1 0,5 2,5 2
ÉS
SZOLGÁLTATÓ
KFT.
ADAMSKY KFT. 3 1,35 3 0,15 3 1,5 3 4
NOVINSZKI 1 0,45 2 0,1 2 1 1,55 1
TAMÁS E.V.

 

 

A fentiek alapján az NVI a pályázat győztesének Novinszki Tamás egyéni
vállalkozót hirdette ki. A nyertes ajánlattevő a két-két film és
rádiószpot elkészítéséért 1.500.000 Ft+áfa, ill. egy film és a hozzá
tartozó rádiószpot újraszerkesztéséért pedig 50.000 Ft+áfa megbízási díjra
lett jogosult.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok
regisztrációjáról szóló tájékoztató film 2013. november 1-jétől átlagosan
napi 7-7 alkalommal látható a Duna TV-n és a Duna Worldön, továbbá az
[1]internetről szabadon letölthető, felhasználható.

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Listár Dániel
cid:image003.jpg@01CEAD7C.5BEA6140
főosztályvezető

Nemzeti Választási Iroda

Kommunikációs és Nemzetközi
kapcsolatok Főosztálya

1054-Budapest, Alkotmány utca 3.

E-mail: [3][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Listár Dániel!

Ez a videó:

https://www.youtube.com/watch?v=gCoSmczO...

egyike a Nemzeti Választási Iroda által megrendelt filmeknek?

Ha nem: el tudná küldeni a filmek linkjei?

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Listár Dániel
Nemzeti Választási Iroda


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Sipos úr!

 

 

Az Ön által idézett videót nem a Nemzeti Választási Iroda készítette,
készítésére megbízást nem adott, készítésében nem vett részt, arról nem
volt tudomása.

 

A Nemzeti Választási Iroda az előző emailben részletesen ismertetett
filmjei elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján:

[1]http://www.valasztas.hu/hu/ovi/671/671_0...

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Listár Dániel
cid:image003.jpg@01CEAD7C.5BEA6140
főosztályvezető

Nemzeti Választási Iroda

Kommunikációs és Nemzetközi
kapcsolatok Főosztálya

1054-Budapest, Alkotmány utca 3.

E-mail: [3][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

"A nemzet választ"

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére Erdélyi Katalin által

Megrongált Tábla

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei