Választási plakátok Szemtendre 11-es út alsópismányi szakaszán

Kővári Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kővári Attila

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2017 január hónapban a 11-es főút szentendre alsópismányi szakaszán az önkormányzat szerint önök helyezték ki a Fidesz választási plakátjait.
Ezúton kérdezném hogy ki volt a megrendelő
Szeretném elkérni a plakátokra kötött szerződést.
Kérdezném hogy kik és milyen járművel rakták ki és szedték le a plakátokat,
Mennyi dolgozójuk vett részt a munkában és mennyi ideig tertott.
kérdezném hogy mennyi bevévetele és mennyi kiadása származott ebből a cégüknek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 14.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Brutóczki Andrásné Tünde
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment k z rdek adat ig nyl s.pdf
89K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila Úr!

Hivatkozással közérdekű adatigénylésére, mellékelten küldjük válaszunkat.

Amennyiben bármilyen további kérdése lenne, állunk szíves rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Brutóczki Andrásné Tünde
menedzserasszisztens
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jogi Igazgatóság
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Telefon: +36-1-819-9070
Mobil: +36 30 738 3026
Fax: +36-1-819-9540
E-mail: [email address]
Weboldal: www.kozut.hu
 Vigyázzunk a természetre - szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kővári Attila:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mikor festenek?

A(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére Kolonics Mihály által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei