Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Annamária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Balogh Annamária küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Földművelésügyi Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Balogh Annamária to read a recent response and update the status.

Feladó: Balogh Annamária

Delivered

Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről szóló 1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján a Cselekvési Terv egyik vertikális prioritási területe a környezetvédelem. A Cselekvési Terv 2.3. pontja a környezetvédelem prioritási terület kiemelt intézkedésére utal: a vállalati erőforrás takarékosság és hatékonyság, valamint a gazdaság zöldítésének ösztönzése és állami példamutatás.

A Cselekvési Terv 2.3.1. pontjának címzettje a földművelésügyi miniszter, ennek a intézkedésnek a határideje folyamatos.
Kérem, elektronikus másolatban küldjék meg részemre a Cselekvési Terv 2.3.1. pontjának végrehajtása során keletkezett dokumentumokat.

A Cselekvési Terv 2.3.3. pont címzettje szintén a földművelésügyi miniszter, a határidő 2015. október 31. volt.
Kérem, elektronikus másolatban küldjék meg részemre a Cselekvési Terv 2.3.3. pontjának végrehajtása során keletkezett dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Balogh Annamária

Hivatkozása ide

Feladó: Info (AM)

 

Az Agrárminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Agrárminisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajto (AM)


Attachment Balogh Annam ria v lasz.pdf
218K Download View as HTML

Attachment Aj nl sok a v llalati t rsadalmi felel ss gv llal s k rnyezeti szempontjainak rv nyes t s re llami p ldamutat s.pdf
782K Download View as HTML


Tisztelt Balogh Annamária!

 

Hivatkozással a 2019. március 8-án benyújtott adatigénylésére, mellékelten
küldjük az Agrárminisztérium válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Agrárminisztérium

Sajtóiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Annamária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Annamária:
Csak a(z) Földművelésügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei