Vállalkozási szerződések 2017

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Püspökszilágy Község Önkormányzata által 2017.01.01. és 2017.03.27. közötti időben megkötött összes vállalkozási szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 27.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Péter!

2017. március 27-én küldött adatigénylésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az adatigénylés megválaszolására vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Tisztelettel:

Czerovszki Dóra
aljegyző
Penci Közös Önkormányzati Hivatal
Püspökszilágyi Kirendeltsége

2166 Püspökszilágy Kossuth Lajos út 9.
tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061
mobil: 06-20-444-1884
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A közérdekű adatigénylés megválaszolására rendelkezésre álló 15 nap eredménytelenül eltelt, a válaszadásra rendelkezésre álló idő nem lett további 15 nappal meghosszabbítva, az igénylés nem lett elutasítva, sem megtagadva.

Továbbra is várom válaszát.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Péter!

Nem tudom beazonosítani a közadat kérését, olvashatatlanul jelenik meg. Kérem nevezze meg a kérés tárgyát.

Czerovszki Dóra
aljegyző
Penci Közös Önkormányzati Hivatal
Püspökszilágyi Kirendeltsége

2166 Püspökszilágy Kossuth Lajos út 9.
tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061
mobil: 06-20-444-1884
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Feladó: Szabó Péter

Delivered 2017. március 27.

Tisztelt Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Püspökszilágy Község Önkormányzata által 2017.01.01. és 2017.03.27. közötti időben megkötött összes vállalkozási szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 27.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Péter!

Az alábbi határidő hosszabbítást küldtem Önnek 2017. április 11-én:

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

2017. április 11-én Ön az alábbi választ küldte.. Továbbra is várom a választ az adatigénylésre.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_V=C3=A1llalkoz=C3=A1si_szerz=C5=91d?=
=?UTF-8?Q?=C3=A9sek_2017?=
Date: Tue, 11 Apr 2017 13:55:56 +0200
Message-ID: <000801d2b2ba$943777d0$bca66770$@puspokszilagy.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Mailer: Microsoft Outlook 15.0
Thread-Index: AQIe0VUIwt/D+dq7iwOop/YNrA73wqEn0d/Q
Content-Language: hu

VGlzenRlbHQgU3phYsOzIFDDqXRlciENCg0KDQoyMDE3LiBtw6FyY2l1cyAyNy3DqW4ga8O8bGTD
tnR0IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzw6lyZSBheiBpbmZvcm3DoWNpw7NzIMO2bnJlbmRlbGtlesOpc2kg
am9ncsOzbCDDqXMgYXogaW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZ3LDs2wgc3rDs2zDsyAyMDExLiDD
qXZpIENYSUkuIHTDtnJ2w6lueSAyOS4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gYXogYWRh
dGlnw6lueWzDqXMgbWVndsOhbGFzem9sw6Fzw6FyYSB2b25hdGtvesOzIGhhdMOhcmlkxZF0IDE1
IG5hcHBhbCBtZWdob3NzemFiYsOtdG9tLg0KDQoNClRpc3p0ZWxldHRlbDoNCg0KQ3plcm92c3pr
aSBEw7NyYQ0KYWxqZWd5esWRDQpQZW5jaSBLw7Z6w7ZzIMOWbmtvcm3DoW55emF0aSBIaXZhdGFs
DQpQw7xzcMO2a3N6aWzDoWd5aSBLaXJlbmRlbHRzw6lnZQ0KDQoyMTY2IFDDvHNww7Zrc3ppbMOh
Z3kgS29zc3V0aCBMYWpvcyDDunQgOS4NCnRlbDogMDYtMjctMzY4LTE4NiwgdGVsL2ZheDogMDYt
MjctMzY2LTA2MQ0KbW9iaWw6IDA2LTIwLTQ0NC0xODg0DQplLW1haWw6IGplZ3l6b0BwdXNwb2tz
emlsYWd5Lmh1DQoNCg0KLS0tLS1PcmlnaW5hbCBNZXNzYWdlLS0tLS0NCkZyb206IFN6YWLDsyBQ
w6l0ZXIgW21haWx0bzprbXQrcmVxdWVzdC04NzcwLTM5Njg5YTQ3QGtpbWl0dHVkLm9yZ10gDQpT
ZW50OiBNb25kYXksIE1hcmNoIDI3LCAyMDE3IDI6MTAgUE0NClRvOiAiS8O2ekFkYXQgS8O2esOp
cmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIFDDvHNww7Zrc3ppbMOhZ3kgS8O2enPDqWcgw5Zua29y
bcOhbnl6YXQgUG9sZ8Ohcm1lc3RlcmkgSGl2YXRhbCBhZGF0Z2F6ZMOhbsOhbCIgPHBvbGdoaXZh
dGFsQHB1c3Bva3N6aWxhZ3kuaHU+DQpTdWJqZWN0OiBLw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0IEvDtnrDqXJk
ZWvFsSBhZGF0IGlnw6lueWzDqXMgLSBWw6FsbGFsa296w6FzaSBzemVyesWRZMOpc2VrIDIwMTcN
Cg0KVGlzenRlbHQgUMO8c3DDtmtzemlsw6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5rb3Jtw6FueXphdCBQb2xn
w6FybWVzdGVyaSBIaXZhdGFsISANCg0KQXogaW5mb3Jtw6FjacOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNp
IGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4g
w6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2JhbjogSW5mb3R2LikgMjguIMKnICgx
KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEgYWRhdGlnw6lueWzDqXN0IHRlcmpl
c3p0ZW0gZWzFkS4NCg0KS8OpcmVtLCBzesOtdmVza2VkamVuIGVsZWt0cm9uaWt1cyBtw6Fzb2xh
dGJhbiBtZWdrw7xsZGVuaSByw6lzemVtcmUgDQoNClDDvHNww7Zrc3ppbMOhZ3kgS8O2enPDqWcg
w5Zua29ybcOhbnl6YXRhIMOhbHRhbCAyMDE3LjAxLjAxLiDDqXMgMjAxNy4wMy4yNy4ga8O2esO2
dHRpIGlkxZFiZW4gbWVna8O2dMO2dHQgw7Zzc3plcyB2w6FsbGFsa296w6FzaSBzemVyesWRZMOp
c3QuIA0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDMwLiDCpyAoMikgYmVrZXpkw6lzZSBzemVyaW50IGvDqXJlbSwg
aG9neSBhIG3DoXNvbGF0b2thdCDDqXMgYXogZWd5w6liIGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBlbGVr
dHJvbmlrdXMgw7p0b24gc3rDrXZlc2tlZGplbiByw6lzemVtcmUgYSBmZWxhZMOzIGUtbWFpbCBj
w61tw6lyZSBtZWdrw7xsZGVuaS4NCkhhIGF6IGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBiw6FybWVseSBv
a2LDs2wgbmVtIGxlaGV0IGUtbWFpbGJlbiBtZWdrw7xsZGVuaSwgYWtrb3Iga8OpcmVtLCBob2d5
IGF6b2thdCBhIGtpbWl0dHVkLmF0bGF0c3pvLmh1IHdlYm9sZGFsb24gdMO2bHRzZSBmZWwuDQoN
CkF6IEluZm90di4gMjkuIMKnICgzKSDDqXMgKDUpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gYWRhdGln
w6lueWzDqXNlbSB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqcOpcnQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpcyBraXrDoXLD
s2xhZyBha2tvciDDoWxsYXDDrXRoYXTDsyBtZWcsIGhhIGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHRlbGpl
c8OtdMOpc2UgYSBrw7Z6ZmVsYWRhdG90IGVsbMOhdMOzIHN6ZXJ2IGFsYXB0ZXbDqWtlbnlzw6ln
w6luZWsgZWxsw6F0w6Fzw6Fob3ogc3rDvGtzw6lnZXMgbXVua2FlcsWRZm9ycsOhcyBhcsOhbnl0
YWxhbiBtw6lydMOpa8WxIGlnw6lueWJldsOpdGVsw6l2ZWwgasOhci4gSWx5ZW4gZXNldGJlbiBh
eiBhZGF0a2V6ZWzFkSBqb2dvc3VsdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZl
bCDDtnNzemVmw7xnZ8WRIG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIGvDtmx0c8OpZ8OpdCBrw7Zs
dHPDqWd0w6lyw610w6lza8OpbnQgbWVnaGF0w6Fyb3puaS4gS8OpcmVtLCBob2d5IGVsxZF6ZXRl
c2VuIGVsZWt0cm9uaWt1cyDDunRvbiB0w6Fqw6lrb3p0YXNzb24gYXJyw7NsLCBhbWVubnlpYmVu
IGEga8OpcnQgaXJhdG3DoXNvbGF0b2tyYSB0ZWtpbnRldHRlbCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lz
dCDDoWxsYXDDrXRhbmEgbWVnLiBFYmJlbiBheiBlc2V0YmVuIGvDqXJlbSwgaG9neSBhIHTDoWrD
qWtvenRhdMOhc2JhbiBtZWxsw6lrZWxqZW4gZG9rdW1lbnR1bWxpc3TDoXQsIGRva3VtZW50dW1v
bmvDqW50IHTDvG50ZXNzZSBmZWwgYXogb2xkYWxzesOhbW90LCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0
ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCBrYXBjc29sYXRvcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBtw6ly
dMOpa8OpdCDDqXMgYW5uYWsgw7NyYWTDrWrDoXQuDQoNCkvDqXJlbSwgaG9neSBhYmJhbiBheiBl
c2V0YmVuLCBoYSBheiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rbmFrIGNzYWsgZWd5IHLDqXN6w6l0IHRla2lu
dGkgbWVnaXNtZXJoZXTFkW5laywgYXogSW5mb3R2LiAzMC4gwqcgKDEpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxh
cGrDoW4gYXpva2F0IGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHLDqXN6YmVuaSBtZWd0YWdhZMOhc8OhdmFs
IGVnecO8dHQga8O8bGRqZSBtZWcgc3rDoW1vbXJhLg0KDQpGZWxow612b20gc3rDrXZlcyBmaWd5
ZWxtw6l0LCBob2d5IGEgTmVtemV0aSBBZGF0dsOpZGVsbWkgw6lzIEluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJh
ZHPDoWcgSGF0w7Nzw6FnIE5BSUgvMjAxNS80NzEwLzIvVi4gc3rDoW3DuiDDoWxsw6FzZm9nbGFs
w6Fzw6Fiw7NsIGvDtnZldGtlesWRZW4gYSBqZWxlbiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyBheiBJbmZvdHYu
IDI5LiDCpyAoMWIpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gbmVtIHRhZ2FkaGF0w7MgbWVnLCBtaXZl
bCB0YXJ0YWxtYXp6YSBheiBhZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfD
qXQuIEV6ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlI
IMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXMgc3plcmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9n
b3N1bHQgYSBzemVtw6lseWF6b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0uDQoNClNlZ8Ot
dMWRIGVnecO8dHRtxbFrw7Zkw6lzw6l0IGVsxZFyZSBpcyBrw7ZzesO2bsO2bS4NCg0KS2VsdDog
MjAxNy4gbcOhcmNpdXMgMjcuDQoNCsOcZHbDtnpsZXR0ZWw6IA0KDQpTemFiw7MgUMOpdGVyDQoN
Ci0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0NCg0KRXp0IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzdCBhIEtpTWl0
VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2VyZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lz
cmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxsZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zDs2TDsyB2aXNzemFqZWx6
w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVycmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xsZGplIG1lZzoNCmttdCty
ZXF1ZXN0LTg3NzAtMzk2ODlhNDdAa2ltaXR0dWQub3JnDQoNCkhhIGEoeikgUMO8c3DDtmtzemls
w6FneSBLw7Z6c8OpZyDDlm5rb3Jtw6FueXphdCBQb2xnw6FybWVzdGVyaSBIaXZhdGFsIG5lbSBh
KHopIHBvbGdoaXZhdGFsQHB1c3Bva3N6aWxhZ3kuaHUgY8OtbWVuIGZvZ2FkamEgYSByw6lzesOp
cmUgYmVuecO6anRvdHQgS8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzZWtldCwga8OpcmrDvGss
IMOtcmphIGV6dCBtZWcgbmVrw7xuazoNCmh0dHA6Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odS9oZWxw
L2NvbnRhY3QNCg0KSm9nbnlpbGF0a296YXQ6IEV6dCBheiDDvHplbmV0ZXQgw6lzIGF6IMO2biB2
w6FsYXN6w6F0IGlzIGvDtnp6w6l0ZXNzesO8ayBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24uIFRvdsOh
YmJpIGluZm9ybcOhY2nDs2thdCBhIEtpTWl0VHVkIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzIHNlZ8OtdHPDqWfD
qXZlbCBrZXpkZW3DqW55ZXpldHQga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzcsWRbCBpdHQg
b2x2YXNoYXQ6DQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9hYm91dA0KDQpBbWVu
bnlpYmVuIG1lZ2tlcmVzw6lzZWtyZSB2w6FsYXN6b2zDsyBtdW5rYXTDoXJza8OpbnQgaGFzem5v
c25hayB0YWzDoWx0YSBlenQgYSBzem9sZ8OhbHRhdMOhc3QsIGvDqXJqZSBtZWcgc3plcnZlemV0
ZSB3ZWJtZXN0ZXLDqXQsIGhvZ3kgaGVseWV6emVuIGVsIGEgaG9ubGFwdW5rcmEgKGtpbWl0dHVk
LmF0bGF0c3pvLmh1KSBtdXRhdMOzIGhpdmF0a296w6FzdCBheiDDtm7Dtmsga8O2esOpcmRla8Wx
IGFkYXRva2F0IHRhcnRhbG1hesOzIHdlYm9sZGFsw6FuIQ0KDQotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQoNCg==

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabó Péter!

Az adatigénylése határidőben meghosszabbításra került. A levelezőrendszerünk alapján az üzenet helyesen lett elküldve, ezt igazolni is tudjuk.
A problémával forduljon a kimittud.atlatszo.hu internetes oldal üzemeltetőihez.

Üdvözlettel:

Czerovszki Dóra
aljegyző
Penci Közös Önkormányzati Hivatal
Püspökszilágyi Kirendeltsége

2166 Püspökszilágy Kossuth Lajos út 9.
tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061
mobil: 06-20-444-1884
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Péter

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A 2017. március 27. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adatigényléssel kapcsolatban Önök a válaszadásra rendelkezésre álló határidőt 15 nappal meghosszabbították.

A törvényi határidő elteltére figyelemmel kérem az adatok kiadását vagy tájékoztatását az igény megtagadásáról, annak indokaival.

Az Infotv. 31. § (1) bekezdés alapján az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Segítő együttműködését előre is köszönöm

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01322620170504085253.pdf
938K Download View as HTML

Attachment doc01322420170504084825.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Szabó Péter!

2017. március 27-én küldött adatigénylésére válaszul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban mellékelem a kért időszak vállalkozási szerződéseit.

Tisztelettel:
dr. Babinka Magdolna jegyző nevében és megbízásából:

Czerovszki Dóra
aljegyző
Penci Közös Önkormányzati Hivatal
Püspökszilágyi Kirendeltsége

2166 Püspökszilágy Kossuth Lajos út 9.
tel: 06-27-368-186, tel/fax: 06-27-366-061
mobil: 06-20-444-1884
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc01322620170504085253.pdf
938K Download View as HTML

Attachment doc01322420170504084825.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment doc01322320170504084608.pdf
1.2M Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vállalkozási szerződések 2017

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Püspökszilágy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei