Vállalkozói szerződések szerződéseinek listáját.

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

A(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött vállalkozói szerződések
szerződéseinek listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat


Attachment SKMBT 22316081614351.pdf
492K Download View as HTML


Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Mellékelten megküldöm adatigénylésére az Önkormányzat tájékzotatását.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó jegyző megbízásából:

Kis Zsanett
gyakornok

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #7262 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7262 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Tisztelt adatgazda a válaszuk további kivizsgálást igényel
kérem addig válaszom nem teszem meg a költség elfogadásáról.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Tisztelt adatgazda a megállapított díjat vitatom a törvényi előírások be nem tartása végett !

Mivel önök a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
31. §
(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni .
De mivel önök e törvényi előírást figyelmen kívül hagyva nem tettek eleget így a felszámolt költséget vitatom nem fogadom el . Mert ha önök a törvényi előírásokat szem előtt tartva és a törvényben meghatározottak alapján honlapján közzéteszik akkor nem kerül sor az adatigénylére.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat KÖTELES INTERNETES HONLAPON, DIGITÁLIS FORMÁBAN, BÁRKI SZÁMÁRA, SZEMÉLYAZONOSÍTÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN, KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL IS DÍJMENTESEN KELL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI TESTÜLETI SZERVÉNEK DÖNTÉSEIT, ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEIT, illetve összefoglalóit. Erről már az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezett, melynek értelmében legkésőbb 2008. JÚLIUS L-JÉTŐL VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATNAK GONDOSKODNIA KELLETT ARRÓL, HOGY - a törvény mellékletének II. 8. és 9. pontjának megfelelően - AZ INTERNETEN IS KÖZZÉTEGYÉK AZ ALÁBBI ADATOKAT (a mellékletek számozása a két törvény esetében azonos): 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEI, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. A HATÓSÁG KÖTELES GONDOSKODNI A FENTIEKBEN ÖSSZEFOGLALT INFORMÁCIÓK HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL, VALAMINT ARRÓL, HOGY A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK HITELESEK, PONTOSAK, NAPRAKÉSZEK ÉS AZ INTERNETEN KERESZTÜL FOLYAMATOSAN HOZZÁFÉRHETŐEK LEGYENEK.

De mivel a Vállalkozói szerződések nem találhatóak így közadat igényben vagyok kénytelen ki kérni önöktől .
Tisztelt adatgazda a válaszuk további kivizsgálást igényel
kérem addig vitatom a jogalap nélküli a költség felszámolását.

Tisztelettel

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Tályékotatását olvastam de elfogadni nem tudom mivel önök nem a törvényben előírtaknak megfelelően kezelik az önkormányzat honlapját így a jogalap nélkül megállapított díjat nem áll módomban elfogadni . De ez majd a vizsgálat eldönti !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Tisztelt címzett ha önök az infó törvény és a közbeszerzési törvényi előírásainak megfelelően járnak el akkor nem kell közadatban ezen adatokat kikérni . Önök mulasztanak a törvényi előírásoknak és még ellenszolgáltatást kérnek érte .
De majd ezt az illetékes hatóság eldönti.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei