Valton-Sec Kft. XXIII.kerület

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Valton-Sec Kft.-vel 2010.01.01. és 2014.11.05. között kötött szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 5.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Lentiné Györky Erika
Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

 

Hivatkozással a 2014. november 6-án érkezett megkeresésére ezúton
tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala az Ön által kért időszakban (2010.01.01. és
2014.11.05. között) nem állt szerződéses viszonyban a Valton-Sec Kft-vel,
ezért az adatigénylésében

szereplő kérésének fenti ok miatt nem tudunk eleget tenni..

 

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Lentiné Györky Erika

        aljegyző

 

Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal

 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Tel: 289-2100/104     Fax: 287-0102

e-mail: [email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Lentiné Györky Erika!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei