Van-e állattartási tilalom a Tavi-forrás vízgyűjtőjén? - Van-e tudomásuk arról, hogy mi okozta a 2017. augusztusi vízszennyezést?

Pusztai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Pusztai László

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályától:
A miskolci Tavi-forrás vízbázisvédelmi tervét.
- A lovagi tornák tere (vagy azt tartalmazó) projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásainak dokumentumait, ha készült monitoring dokumentációját.
- Van-e állattartási tilalom a Tavi-forrás vízgyűjtőjén?
- Van-e tudomásuk arról, hogy mi okozta a 2017. augusztusi vízszennyezést?

A Kormányhivatal, Talajvédelmi hatóságtól:
A Tavi-forrás védőidomán engedélyezett tevékenység az állattartás?
2017. nyarán a Tavi-forrás vízgyűjtőjén milyen szennyezés lépett fel, mely a talajt szennyezte, s ami miatt a forrás vízellátásból való kizárását eredményezte?
A Tavi-forrás védőidomán az állattartásból származó környezeti károk csökkentése érdekében milyen szennyvízkezelő intézkedést írtak elő?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 8.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Miskolci JH Körny-Termv Fo
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 08 KT 12267 3 2017.pdf
646K Download View as HTML


Tisztelt Pusztai László Úr!
Csatoltan megküldöm Dr. Stiber Vivien járási hivatalvezető asszony fenti
tárgyú levelét.
Tisztelettel:
Bese Barnabás
főosztályvezető megbízásából

Károly-Kusiák Zsuzsánna

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

telefon: [1]46/517-302

email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46517302
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Miskolci JH Körny-Termv Fo
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 08 KT 12267 4 2017.pdf
267K Download View as HTML

Attachment BO 08 KT 12267 1 2017.pdf
242K Download View as HTML


Tisztelettel:

Károly-Kusiák Zsuzsánna

igazgatási ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

telefon: [1]46/517-302

email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46517302
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment toldacuccot.jpg
10K Download

Attachment li bullet.jpg
0K Download

Attachment dashed line.jpg
2K Download

Attachment news title.jpg
0K Download

Attachment footer top.jpg
2K Download

Attachment anchor arrow.jpg
0K Download

Attachment login.jpg
1K Download


[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! 3 fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével a
következő üzenettel:

Tisztelt Uram! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elkészítette közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszát, amit mellékelve
megküldök. Tisztelettel: Dr. Polyák Zsolt tű. százados belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A küldött fájlok adatai:

* [7]"S25C-418011716090.pdf" (599.97 kbyte)
* [8]"35500-12294-1-2015.alt. mell.pdf" (1.08 Mbyte)
* [9]"4672-32_2012 Miskolc hidegvizes karsztforrások védőövezet kijelölése.pdf" (7.92
Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltésekhez:

[10]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A fájlokat egyenként 4 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[11]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you 3 files using [12]ToldACuccot.hu with the following message:

Tisztelt Uram! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elkészítette közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszát, amit mellékelve
megküldök. Tisztelettel: Dr. Polyák Zsolt tű. százados belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Details of the uploaded files:

* [13]"S25C-418011716090.pdf" (599.97 kbyte)
* [14]"35500-12294-1-2015.alt. mell.pdf" (1.08 Mbyte)
* [15]"4672-32_2012 Miskolc hidegvizes karsztforrások védőövezet kijelölése.pdf"
(7.92 Mbyte)
You can download the files by clicking on the following link:

[16]> > > Go to download page > > >
Each file will be stored for 4 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[17]http://www.toldacuccot.hu
[18]Mi is ez?  |  [19]Miért
minket?  |  [20]ÁFF  |  [21]Gyik  |  [22]Webmester  |  [23]Médiaajánlat  |  [24]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2018.   [25]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#01
5. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
8. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
9. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
10. http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=25...
11. http://toldacuccot.hu/
12. http://www.toldacuccot.hu/en
13. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
14. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
15. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
16. http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid...
17. http://toldacuccot.hu/en
18. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
19. http://toldacuccot.hu/miert_minket
20. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
21. http://toldacuccot.hu/gyik
22. http://toldacuccot.hu/webmester
23. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
24. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
25. http://toldacuccot.hu/impresszum

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pusztai László:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei