Városfejlesztési Iroda e-mail címe

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A XII. Kerületi Önkormányzat Városfejlesztési Iroda munkatársainak e-mail címét, amely sajnos jelenleg nem található ezen az oldalon https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte.... Kérem, egyúttal legyenek szívesek a kerület lakosaival honlapjukon is megosztani a munkatársak elérhetőségeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 5.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Kátó Kamilla dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image003.png
13K Download


Tisztelt Le Marietta!

 

Hivatkozással tárgyi ügyben kelt levelére az alábbiakban találja a kért
e-mail címeket:

[1][email address] (Rimóczi János);
[2][email address] (Csatai József);
[3][email address] (Herendi Ferencné);
[4][email address] (Olcsváry Györgyi);
[5][email address] (Bejczi Álmos); [6][email address]
(Antal Levente); [7][email address] (Borsodi László);
[8][email address] (Bozán János); [9][email address]
(Hernádi Dániel); [10][email address] (Nagy Gabriella);
[11][email address] (Orosz László);
[12][email address] (Ritvay László);
[13][email address] (Slampák Zoltán);
[14][email address] (Szmolenszky Éva);
[15][email address] (Torma László); [16][email address]
(Vámi Attila).

 

Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az
ügyintézők e-mail címe a közfeladatot ellátó szerv által nem kötelezően
közzéteendő adat - mi több, az ügyintézők közvetlen elérhetősége sem.
Mindazonáltal a Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy a
kapcsolatfelvételt könnyebbé és közvetlenebbé tegye, ezért honlapunkon
megtalálható a Városfejlesztési Iroda munkatársainak a neve, közvetlen
telefonszáma és szobaszáma a
[17]https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte...
oldalon.

Amennyiben valaki az irodával elektronikus úton szeretné felvenni a
kapcsolatot, ugyanezen az oldalon a "Kapcsolatfelvétel" linken teheti ezt
meg.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kátó Kamilla

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5973

Fax: (+36 1) 224-5944

e-mail: [18][email address]

[19]cid:image001.gif@01CF27EC.C6DE0D40

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[email address]
11. mailto:[email address]
12. mailto:[email address]
13. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]
15. mailto:[email address]
16. mailto:[email address]
17. https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte...
18. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Le Marietta hozzászólt ()

rimoczi.janos@hegyvidek.hu<mailto:rimoczi.janos@hegyvidek.hu> (Rimóczi János); csatai.jozsef@hegyvidek.hu<mailto:csatai.jozsef@hegyvidek.hu> (Csatai József); herendi.ferencne@hegyvidek.hu<mailto:herendi.ferencne@hegyvidek.hu> (Herendi Ferencné); olcsvary.gyorgyi@hegyvidek.hu<mailto:olcsvary.gyorgyi@hegyvidek.hu> (Olcsváry Györgyi); bejczi.almos@hegyvidek.hu<mailto:bejczi.almos@hegyvidek.hu> (Bejczi Álmos); antal.levente@hegyvidek.hu<mailto:antal.levente@hegyvidek.hu> (Antal Levente); borsodi.laszlo@hegyvidek.hu<mailto:borsodi.laszlo@hegyvidek.hu> (Borsodi László); bozan.janos@hegyvidek.hu<mailto:bozan.janos@hegyvidek.hu> (Bozán János); hernadi.daniel@hegyvidek.hu<mailto:hernadi.daniel@hegyvidek.hu> (Hernádi Dániel); nagy.gabriella@hegyvidek.hu<mailto:nagy.gabriella@hegyvidek.hu> (Nagy Gabriella); orosz.laszlo@hegyvidek.hu<mailto:orosz.laszlo@hegyvidek.hu> (Orosz László); ritvay.laszlo@hegyvidek.hu<mailto:ritvay.laszlo@hegyvidek.hu> (Ritvay László); slampak.zoltan@hegyvidek.hu<mailto:slampak.zoltan@hegyvidek.hu> (Slampák Zoltán); szmolenszky.eva@hegyvidek.hu<mailto:szmolenszky.eva@hegyvidek.hu> (Szmolenszky Éva); torma.laszlo@hegyvidek.hu<mailto:torma.laszlo@hegyvidek.hu> (Torma László); vami.attila@hegyvidek.hu<mailto:vami.attila@hegyvidek.hu> (Vámi Attila).

Link to this

Feladó: Le Marietta

Tisztelt dr. Kátó Kamilla!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re FW K z rdek adat ig nyl s V rosfejleszt si Iroda e mail c me.txt
3K Download View as HTML


Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a következő címzettek vagy
terjesztési listák számára:

[1]Kátó Kamilla dr.
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem fogad üzeneteket. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Próbálja meg ismét elküldeni az üzenetet később, vagy forduljon
közvetlenül a címzetthez.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei