VASI LUX Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozói szerződések

Farkas Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Balázs

Delivered

Tisztelt Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy a kőszegi önkormányzat milyen vállalkozói szerződéseket kötött a VASI LUX Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Adószám: 13193939-2-18), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-ben. Kérném a szerződések után kiállított teljesítési igazolások elektronikus másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Ildikó
Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatszolg ltat s k s r l.pdf
28K Download View as HTML

Attachment 2014.rar
607K Download

Attachment 2015.rar
1.0M Download

Attachment 2016.rar
883K Download

Attachment 2017.rar
920K Download

Attachment 2018.rar
1.2M Download

Attachment 2019.rar
90K Download

Attachment d szvil g t s szerz d s 2017.pdf
125K Download View as HTML

Attachment d szvil g t s szerz d s 2018 2019.pdf
116K Download View as HTML

Attachment d szvil g t s 2013 2015.pdf
133K Download View as HTML

Attachment d szvil g t s m dos t s 2016.december 31..pdf
35K Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs!

 

Mellékelem a 2019. március 7-én érkezett adatigényléssel kapcsolatos
dokumentumokat!

 

Üdvözlettel:

 

Németh Ildikó

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési osztályvezető

Tel.: 94/562-517

Email: [1][email address]; [email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Ildikó
Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2016.rar
883K Download


 

Tisztelt Farkas Balázs!

 

Hivatkozva a mai kérésére ismételten megküldöm a 2016. évi adatokat.

 

Üdvözlettel:

 

Németh Ildikó

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési osztályvezető

Tel.: 94/562-517

Email: [1][email address]; [2][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Balázs:
Csak a(z) Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei