Vasúti pálya besorolás felülvizsgálat

Horváth Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth Gyula

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a 62. sz. Középrigóc-Villány vasútvonal 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti legutóbb tartott besorolás felülvizsgálati dokumentációját.
Létező vasútvonalnak számít-e a vonal?
A nemzeti vagyon része-e?
Van-e állagmegőrzési kötelezettsége a vasúti pályainfrastruktúrával kapcsolatban bármely állami szervnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 10.

Üdvözlettel:

Horváth Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment winmail.dat
0K Download


Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Közlekedési Infrastruktúra Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Horváth Úr!

Köszönettel vettük kézhez közérdekű adatigénylését, az abban foglaltakkal
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 62. sz. Középrigóc–Villány vasútvonallal kapcsolatban az elmúlt
időszakban nem érkezett kezdeményezés a besorolás módosítására, nem vált
ismertté semmilyen, a besorolás módosítását indokló új körülmény. Nem
merült fel például a vasútvonal megszüntetésének szándéka, így nem volt
szükséges megvizsgálni a Kormányrendeletből való törlés lehetőségét sem.
Emiatt a vonal besorolásának felülvizsgálatához külön dokumentum nem
készült.

A vasútvonal létezésével kapcsolatban álláspontunk szerint egy vonal jogi
szempontból mindaddig létezőnek tekinthető, amíg bontási engedéllyel nem
rendelkezik. A szóban forgó vasútvonallal kapcsolatban ilyen engedély
iránti kérelem szándéka fel sem merült. Megjegyezzük, hogy a vonal
Középrigóc–Drávafok és Vajszló–Harkány közé eső szakaszait a nyílt
hozzáférésű vonalakat felsoroló Hálózati Üzletszabályzat nem tartalmazza,
e vonalrészek üzemen kívül vannak.

A vonal infrastruktúrája a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 1. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a nemzeti vagyonhoz
sorolt. A vonal ugyanakkor nem tartozik az állam kizárólagos tulajdonához,
mivel az ugyanezen törvény 4. § (1) bekezdésében felsorolt kategóriák
egyikéhez sem sorolható.

A vonal infrastruktúrájának területén a parlagfű irtását és az egyéb
területkezelési feladatokat az üzemben lévő vagy üzemen kívüli státuszától
függetlenül a pályahálózat-működtető látja el.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
H-1011 Budapest, Fő utca 44-50.
[1][NFM request email]  
[2]www.kormany.hu  

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Gyula:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pályaüzemeltetés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Horváth Gyula által

Delegáció Kínába

A(z) Miniszterelnökség részére Kisceli János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei