Vasúti kocsira szerelt emelők

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 13.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a késedelmes válaszukat.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 29.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok pontosítására.
Kérjük pontosan megjelölni, az adatigényében feltüntetett hivatkozást, mivel a linkekre kattintva "Nincs bejegyzés az oldalon." üzenet szerepel.
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető közérdekű adatigénylés a Társaság [MÁV-START Zrt. request email] elektronikus postafiók címére.

Köszönjük szíves együttműködését!

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

-----Original Message-----
From: Szabó Gábor <[FOI #13577 email]>
Sent: Saturday, November 30, 2019 12:32 AM
To: MÁV-START Zrt. közadat <[MÁV-START Zrt. request email]>
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vasúti kocsira szerelt emelők

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a késedelmes válaszukat.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 29.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #13577 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment As 1038 tip.emel berendez s adatai.pdf
17K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.13-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

A
[1]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit
kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A megjelölt linken szereplő, vasúti kocsira szerelt emelőberendezés
műszaki paramétereit a csatolt pdf fájl tartalmazza.

 

A
[2]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start
Zrt. birtokában?

Az emelőből összesen 4 db áll rendelkezésre (2 db személykocsi, kocsinként
2-2 db emelő).

 

A
[3]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes
állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

Minden emelő üzemel, az üzem során előfordulhatnak meghibásodások, amelyek
javításáról haladéktalanul gondoskodunk.

 

A
[4]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen
szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel
a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?”

764 fő rendelkezik az alábbi leírt feltételekkel a megjelölt linken
szereplő vasúti kocsira szerelt emelőberendezés kezeléséhez.

Csak olyan munkavállaló kezelhet mozgáskorlátozott emelő berendezést aki:

-    előzetes oktatásként az emelőgép kezeléséből elméleti és gyakorlati
oktatásban részesült és vizsgázott,

-    rendelkezik a biztonságos kezeléshez szükséges ismeretekkel (az
emelőszerkezet kezeléséből oktatást kapott, az ismeretek készséggel és
jártassággal való elsajátításáról visszakérdezés útján meggyőződtek) –
szükség esetén erről a telepállomáson vezetett kimutatás alapján meg lehet
győződni,

-    évente egy alkalommal szakmai oktatás keretén belül munkavédelmi
oktatásban részesült.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

-----Original Message-----
From: Szabó Gábor <[FOI #13577 email]>
Sent: Wednesday, November 13, 2019 2:19 PM
To: MÁV-START Zrt. közadat <[MÁV-START Zrt. request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vasúti kocsira szerelt
emelők

 

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

A
[5]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit
kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

 

A
[6]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start
Zrt. birtokában?

 

A
[7]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes
állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

 

A
[8]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen
szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel
a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2019. november 13.

 

Üdvözlettel:

 

Szabó Gábor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[9][FOI #13577 email]

 

Ha a(z) MÁV-START Zrt. nem a(z) [10][MÁV-START Zrt. request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:

[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
2. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
3. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
4. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
5. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
6. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
7. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
8. https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
9. mailto:[FOI #13577 email]
10. mailto:[MÁV-START Zrt. request email]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kézi mozgássérült emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei