Vasúti kocsira szerelt új sárga-kék emelők

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

A sárga-kék motorvonatok milyen viszonylatban közlekednek?
(Induló állomás-Végállomás, Vonal szám, Időszak)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 13.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.


Attachment INV 300 Compact tip.emel berendez s adatai.pdf
27K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.13-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

A
[1]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit
kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A megjelölt linken szereplő vasúti kocsira szerelt emelőberendezés műszaki
paramétereket a csatolt pdf fájl tartalmazza.

 

A
[2]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start
Zrt. birtokában?

Az emelőből összesen 126 db áll rendelkezésre (63 db motorvonat,
motorvonatonként 2-2 db emelő).

 

A
[3]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes
állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

Minden emelő üzemel, azonban az üzem során előfordulhatnak meghibásodások,
amelyek javításáról haladéktalanul gondoskodunk.

 

A
[4]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen
szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel
a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

1770 fő rendelkezik a fent leírt feltételekkel a megjelölt linken szereplő
vasúti kocsira szerelt emelőberendezés kezeléséhez.

Csak olyan munkavállaló kezelhet mozgáskorlátozott emelő berendezést:

-          aki előzetes oktatásként az emelőgép kezeléséből elméleti és
gyakorlati oktatásban részesült és vizsgázott,

-          a rendelkezik a biztonságos kezeléshez szükséges ismeretekkel
(az emelőszerkezet kezeléséből oktatást kapott, az ismeretek készséggel és
jártassággal való elsajátításáról visszakérdezés útján meggyőződtek) –
szükség esetén erről a telepállomáson vezetett kimutatás alapján meg lehet
győződni,

-          évente egy alkalommal szakmai oktatás keretén belül
munkavédelmi oktatásban részesült.

               

 

A sárga-kék motorvonatok milyen viszonylatban közlekednek?

(Induló állomás-Végállomás, Vonal szám, Időszak)”

Az alábbiak szerinti viszonylatokban közlekednek a linken megjelölt FLIRT
motorvonatok:

 

Vonal Darabszám Viszonylat
Budapest-Déli-Győr
Budapest-Keleti-Győr
1 5 Hegyeshalom-Budapest-Keleti
Budapest-Déli-Oroszlány
Győr-Hegyeshalom
2 14 Budapest-Nyugati-Esztergom
Angyalföld-Esztergom
20 2 Budapest-Déli-Veszprém
Budapest-Déli-Százhalombatta
Kőbánya-Kispest-Székesfehérvár
30a-40a 9 Kőbánya-Kispest-Martonvásár
Kőbánya-Kispest-Tárnok
Budapest-Déli-Székesfehérvár
70-71 16 Budapest-Vác
Budapest-Szob
80-87 5 Budapest-Hatvan-Eger
150 7 Budapest-Kunszentmiklós-Tass
Budapest-Kelebia
tartalék 5
63

 

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vasúti kocsira szerelt emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Kézi mozgássérült emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei