Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Védett tanúk meghallgatása garázdaság bűntettének ügyében

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök to read a recent response and update the status.

Feladó: Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az elmúlt 10 évben hány esetben kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség garázdaság bűntettének tárgyalása során védett tanúk meghallgatását?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 29.

Üdvözlettel:

Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnöke

Hivatkozása ide

Legfőbb Ügyészség


Attachment attachment.bin
341K Download


LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LFIIGA//447-2/2015 intézkedése.

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Sándor, Szolidaritás Mozgalom ügyvezető elnök:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei