Végrehajtási ügyek végzései

Tóth András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

Feladó: Tóth András

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Debreceni Járási Hivatal Gyámügyi Osztály)!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 69/A. § (1) és (2) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
azon 2016. évben hozott kapcsolattartás végrehajtási ügyben hozott végzések rendelkező részét a törvényben megszabott feltételekkel, melyben a hatóság megállapította a gyermeket nevelő szülő önhibáját és eljárási bírságot szabott ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 16

Üdvözlettel:
Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

A törvényben előírt határidőig nem érkezett válasz a "Végrehajtási ügyek végzései" tárgyú 2016. Szeptember 16-án kelt adatigénylésemre, a határidő meghosszabbítására pedig nem érkezett kérés. Kérem, az igénylést minél előbb szíveskedjenek teljesíteni

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s.pdf
161K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos levelünket.

Üdvözlettel:
Nagy László
állami vezető-főtanácsos I.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Telefon: (+36 52) 516-169
Fax: (+36 52) 516-174
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


Attachment K z rdek adatok.pdf
100K Download View as HTML


Tóth András úrnak

Mellékelten megküldöm az adatigénylésének teljesítésével kapcsolatos
levelünket.

Üdvözlettel:
Nagy László
állami vezető-főtanácsos I.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Telefon: (+36 52) 516-169
Fax: (+36 52) 516-174
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth András:
Csak a(z) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei