Vegyszer szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket és azok minden mellékletét (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig. Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében.

Összes vegyszer alatt értendő a Dunántúli Regionális Vízmű üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 15.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Ad sv teli szerz d s biotechnol giai adal kanyag szennyv ztiszt t m intenzifik l s hoz Malatech Water Kft.pdf
572K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s kl r dioxid hat anyag tartalm fert tlen t szer beszerz se Dinax Kft.pdf
579K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s n trium klorit beszerz s Vinyl Kft..pdf
710K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s polifoszft tartalm vizk kiv l st g tl vegyszer beszerz s Unichem Kft..pdf
692K Download View as HTML

Attachment V llalkoz ssal vegyes ad sv teli szerz d s cseppfoly s kl r beszerz s Vinyl Kft..pdf
681K Download View as HTML


Ikt.sz.: 674995-18-4/2018.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Az Ön által kért közérdekű adatigénylésre csatoltan küldjük – a mellékletek méretéből következően összesen 6 darab e-mailben - a DRV Zrt. 2015., 2016. és 2017. évekre kötött vegyszerszerződéseit, valamint azok mellékleteit, illetve a hivatkozott időszakban szerződéssel nem rendelkező egyedi vegyszerbeszerzések számláit, a kért mennyiségi korlátozás figyelembevételével.
A küldött vegyszerszerződések listája évenkénti bontásban a következő:*
2015. év:
- Adásvételi szerződés - Biotechn. adalékanyag szennyvíztisztítómű intenzifikálásához_Malatech Kft.
- Adásvételi szerződés - Cseppfolyós klórbeszerzés_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Klór-dioxid hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer beszerzése_Dinax Kft.
- Adásvételi szerződés - Nátrium-klorit beszerzése_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Polifoszfát tartalmú vízkőkiválás gátló vegyszer_Unichem Kft.
2016. év:
- Adásvételi szerződés - iszap víztelenítéshez, iszapsűrítéshez polielektrolit_Allied Water Solutions
- Adásvételi szerződés - Polialumínium-klorid derítőszer és a hozzá kapcs. segéd derítőszer_Unichem
- Adásvételi szerződés - Alumínium-szulfát beszerzés_EcoloChem
- Adásvételi szerződés - Cseppfolyós klór beszerzés_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Hidrogén-peroxid tartalmú fertőtlenítőszer beszerzés_Dinax Kft.
--Adásvételi szerződés - Kálium-permanganát beszerzés_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Klórdioxid hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer szerződés_Dinax Kft.
- Adásvételi szerződés - Klór-dioxid hatóanyag-tartalmú fertőtlenítőszer beszerzése_Dinax Kft.
- Adásvételi szerződés - Nátrium-hipoklorit beszerzése_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Nátrium-klorit beszerzés_Vinyl Kft.
- Adásvételi szerződés - Polifoszfát tartalmú vízkőkiválás gátló vegyszer beszerzés_Unichem Kft.
2017. év:
- Egyedi szerződés - Alumínium-szulfát beszerzés_EcoloChem
- Egyedi szerződés - Hidrogén-peroxid hatótartalmú fertőtlenítőszer beszerzés_Dinax Kft.
- Egyedi szerződés - klór-dioxid hatóanyagtartalmú fertőtlenítőszer beszerzés_Dinax Kft.
- Egyedi szerződés - nátrium-klorit beszerzés_Vinyl Kft.
- Egyedi szerződés - Polifoszfát tartalmú vízkőkiválás gátló vegyszer beszerzés_Unichem Kft.

* Mindegyik 2017. évi szerződéshez 1 db melléklet (műszaki leírás) kerül csatolásra, a további mellékletet képező nyertes ajánlat releváns számszaki adatai a szerződésekben szerepelnek, az ajánlatok egyebekben nem nyilvános személyes adatokat tartalmaznak, ezért nem kerülnek átadásra.
A 2015-2016. évi szerződések melléklettel nem rendelkeznek.

A vegyszerszámlák vonatkozásában 2015. évre 22 db, 2016. évre 15 db, 2017. évre 18 db számla kerül megküldésre.

Tájékoztatjuk arról, hogy a szerződésekben, a megküldött mellékletekben, valamint a számlamásolatokban az adatkéréssel nem érintett, védendő adatok kitakarásra kerültek.
Adatszolgáltatásunk kapcsán megilletik Önt a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 31. §-a szerinti jogorvoslati lehetőségek.

Jelen levélhez a 2015-ös szerződések vannak csatolva, a többi szerződést, számlamásolatot évenkénti bontásban, külön e-mailben küldjük.

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Egyedi szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tel re ir nyul ad sv teli keretszerz d shez aluminium szulf t beszerz se EcoloChem Magyar v r Kft..pdf
152K Download View as HTML

Attachment Egyedi szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tel re ir nyul ad sv teli keretszerz d shez hidrog n peroxid hat tartalm fert tlen t szer beszerz s Dinax Kft..pdf
191K Download View as HTML

Attachment Egyedi szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tel re ir nyul ad sv teli keretszerz d shez kl r dioxid hat anyag tartalm fert tlen t szer beszerz s Dinax Kft..pdf
170K Download View as HTML

Attachment Egyedi szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tel re ir nyul ad sv teli keretszerz d shez polifoszf t v zk ki l s g tl vegyszer beszerz s Unichem Kft..pdf
153K Download View as HTML

Attachment Egyedi szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad svtel re ir nyul ad sv teli keretszerz d shez n trium klorit beszerz s Vinyl Kft.pdf
145K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s Alum nium szulf t.docx
31K Download View as HTML

Attachment m szaki le r s hidrog n peroxid.docx
21K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s kl r dioxid hat anyagtartalm fert tlen t szer.docx
31K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s N trium klorit.docx
31K Download View as HTML

Attachment M szaki le r s Polifoszf t v zk kiv l s g tl vegyszer.docx
30K Download View as HTML


3. e-mail: 2017. évi vegyszerszerződések

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Aqua Regia Kft.2015 sz mla.pdf
27K Download View as HTML

Attachment Aqua Regia Kft.2015 2 sz mla.pdf
28K Download View as HTML

Attachment BWT Hung ia Kft.2015 2 sz mla.pdf
62K Download View as HTML

Attachment BWT Hung ria Kft.2015 sz mla.pdf
63K Download View as HTML

Attachment Dinax Kft.2015 sz mla.pdf
40K Download View as HTML

Attachment Ezermester zleth z Pech Tibor e.v.2015 sz mla.pdf
44K Download View as HTML

Attachment Hydroflow Kft.2015 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Hydroflow Kft.2015 2 sz mla.pdf
33K Download View as HTML

Attachment Kvarchomok Kft 2015 2 sz mla.pdf
51K Download View as HTML

Attachment Kvarchomok Kft.2015 sz mla.pdf
112K Download View as HTML

Attachment Malatech Water Kft.2015 sz mla.pdf
24K Download View as HTML

Attachment Malatech Water Kft.2015 2 sz mla.pdf
25K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2015 2 sz mla.pdf
28K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2015 2 sz mla.pdf
28K Download View as HTML

Attachment Szak csn Marekkel Szilvia e.v.2015 sz mla.pdf
43K Download View as HTML

Attachment Szak csn Marekkel Szilvia e.v.2015 2 sz mla.pdf
42K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft 2015 sz mla.pdf
30K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft.2015 2 sz mla.pdf
27K Download View as HTML

Attachment veg sv ny Kft.2015 sz mla.pdf
28K Download View as HTML

Attachment Vinyl Kft.2015 sz mla.pdf
29K Download View as HTML

Attachment V ztec V ztechnol giai Zrt.2015 sz mla.pdf
38K Download View as HTML

Attachment W T K rnyezetv delmi Szolg lat Kft.2015 sz mla.pdf
87K Download View as HTML


 

4. e-mail: 2015. évi számlák

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Aqua Regia Kft.2016 sz mla.pdf
29K Download View as HTML

Attachment Aqua Regia Kft.2016 2 sz mla.pdf
27K Download View as HTML

Attachment BWT Hung ria Kft.2016 sz mla.pdf
67K Download View as HTML

Attachment p t k Boltja B na Haus Kft.2016 sz mla.pdf
24K Download View as HTML

Attachment Kvarchomok Kft.2016 sz mla.pdf
50K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2016 sz mla.pdf
27K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2016 2 sz mla.pdf
32K Download View as HTML

Attachment Szak csn Marekkel Szilvia e.v.2016 sz mla.pdf
36K Download View as HTML

Attachment Szak csn Marekkel Szilvia e.v.2016 2 sz mla.pdf
39K Download View as HTML

Attachment Telgarten Plusz Kft.2016 sz mla.pdf
33K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft.2016 sz mla.pdf
26K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft.2016 2 sz mla.pdf
30K Download View as HTML

Attachment veg sv ny Kft.2016 sz mla.pdf
27K Download View as HTML

Attachment V ztec V ztechnol giai Zrt.2016 sz mla.pdf
25K Download View as HTML

Attachment Viztec V ztechnol giai Zrt.2016 2 sz mla.pdf
50K Download View as HTML


5. e-mail: 2016. évi számlák

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Aqua Regia Kft.2017 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Aqua Regia Kft.2017 2 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Dinax Kft.2017 sz mla.pdf
37K Download View as HTML

Attachment Donauchem Kft.2017 sz mla.pdf
64K Download View as HTML

Attachment p t k Boltja B na Haus Kft.2017 sz mla.pdf
30K Download View as HTML

Attachment p t k Boltja B na Haus Kft.2017 2 sz mla.pdf
24K Download View as HTML

Attachment Inwatech K rnyezetv delmi Kft.2017 sz mla.pdf
26K Download View as HTML

Attachment Kvarchomok Kft.2017 sz mla.pdf
73K Download View as HTML

Attachment Magnatech Kft.2017 sz mla.pdf
35K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2017 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Sanosil Hung ria Kft.2017 2 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Telgarten Plusz Kft.2017 sz mla.pdf
34K Download View as HTML

Attachment Telgarten Plusz Kft.2017 2 sz mla.pdf
32K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft.2017 sz mla.pdf
31K Download View as HTML

Attachment Unichem Kft.2017 2 sz mla.pdf
33K Download View as HTML

Attachment veg sv ny Kft.2017 sz mla.pdf
30K Download View as HTML

Attachment V ztec V ztechnol giai Zrt.2017 sz mla.pdf
25K Download View as HTML

Attachment V ztec V ztechnol giai Zrt.2017 2 sz mla.pdf
25K Download View as HTML


6. e-mail: 2017. évi számlák

 

Üdvözlettel:

DRV zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Ad sv teli keretszerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tel re polialuminium klorid der t szer s a hozz kapcsol d seg dder t szer Unichem Kft..pdf
701K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s Vinyl Kft SAP 5200001362.pdf
782K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s aluminium szulf t beszerz s EcoloChem Magyar v r Kft..pdf
703K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s fajta s mennyis g szerint meghat rozott dolog ad sv tele iszap v ztelen t shez s iszaps r t shez adagolt polielektrolit beszerz s Allied Kft.pdf
828K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s hidrog n peroxid tartalm fert tlen t szer beszerz s Dinax Kft.pdf
711K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s k lium permangan t beszerz s Vinyl Kft..pdf
789K Download View as HTML


Hibaüzenet miatt az alábbi, 2. e-mail üzenet két részletben ismételten
megküldésre kerül.

 

2/1. e-mail: 2016. évi vegyszerszerződések (6 db)

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

 

From: DRV Zrt.
Sent: Wednesday, January 31, 2018 11:19 AM
To: '[FOI #10257 email]'
<[FOI #10257 email]>
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vegyszer szerződések
- 2.

 

2. e-mail: 2016. évi vegyszerszerződések

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: DRV Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Ad sv teli szerz d s kl r dioxid hat anyag tartalm fert tlen t szer oldat beszerz se Dinax Kft SAP 5200001396.pdf
716K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s kl r dioxid hat anyag tartalm fert tlen t szer oldat beszerz se Dinax Kft SAP5200001318.pdf
707K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s n trium klorit beszerz s Vinyl Kft.SAP 5200001395.pdf
736K Download View as HTML

Attachment Ad sv teli szerz d s polifoszf t tartalm v zk kiv l st g tl vegyszer beszerz s Unichem Kft..pdf
708K Download View as HTML

Attachment V llalkoz ssal vegyes ad sv teli szerz d s Cseppfoly s kl r beszerz s Vinyl Kft..pdf
777K Download View as HTML


Hibaüzenet miatt az alábbi, 2. e-mail üzenet két részletben ismételten
megküldésre kerül.

 

2/2. e-mail: 2016. évi vegyszerszerződések (5 db)

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

 

 

From: DRV Zrt.
Sent: Wednesday, January 31, 2018 11:19 AM
To: '[FOI #10257 email]'
<[FOI #10257 email]>
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vegyszer szerződések
- 2.

 

2. e-mail: 2016. évi vegyszerszerződések

 

Üdvözlettel:

DRV Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt DRV Zrt.!

Köszönöm a megküldött információkat.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei