Vegyszer szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Érd és Térsége Víziközmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Társaság. által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket és azok mellékletát (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 15.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Érd és Térsége Regionális =?UTF-8?Q?Vizik=C3=B6zm=C5=B1=20?=Kft. - E-Ügyfélszolgálat
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy megkeresett bennünket, üzenetét rendszerünk rögzítette az
alábbi iktató számon: 2018011510000785 . Levelét minél előbb igyekszünk
megválaszolni, feldolgozását munkatársaink hamarosan megkezdik.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben levele munkanapokon 16:00 óra után
érkezett, akkor annak feldolgozását a beérkezést követő munkanapon kezdjük
el.
 
Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.
 
Ha kérése azonnali ügyintézést igényel, kérjük hívja a +36 (23) 521-751-es
telefonszámon elérhető telefonos ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 7:00 és
16:00 óra között (hétfői napokon 7:00 és 20:00 óra között, pénteken 7:00
és 13:00 óra között), hogy munkatársaink segíteni tudjanak Önnek.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az [Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
e-mailcímünk 2012. október 1-től vízmérőállás bejelentést kizárólag
Társasházi partnereinktől fogad.
 
Amennyiben Ön lakossági felhasználó, Társaságunkhoz aktuális mérőállását a
következő módokon juttathatja el:
-              Automata telefonos mérőállás rögzítő rendszer segítségével
a +36(23)521-771-es számon,
-              Elektronikus ügyfélszolgálatunkon a
[1]http://www.erdivizmuvek.hu weboldalon,
-              SMS-ben a +36(20)392-7022 telefonszámon.
 
Az SMS diktálás elvárt formátuma:
c:vizora_L/Kvízmérőazonosító_vízmérőállás.
A _ jel szóközt jelent, L, ha lakossági fogyasztó, K, ha közületi
fogyasztó.
(Egy lakossági fogyasztó diktálása a következőképpen néz ki: c:vizora
L4401013331 500)
 
Ügyintézésért már nem kell ügyfélszolgálatunkat felkeresnie!
Örömmel értesítjük, hogy honlapunkon a korábbi mérőállás bejelentő
rendszert a teljesebb szolgáltatásokat nyújtó, sokfunkciós Elektronikus
Ügyfélszolgálaton belül helyeztük el. Korábban már regisztrált
Fogyasztóink az e-ügyfélszolgálatba a megszokott e-mail címükkel és
jelszavukkal léphetnek be, az új felhasználók pedig gyorsan és egyszerűen
csatlakozhatnak.
Új szolgáltatásunk segítségével korábbi számláit megtekintheti,
módosíthatja levelezési címét, és egyéb ügyintézésre is lehetőséget
biztosítunk.
A részletekért kérjük keresse fel weboldalunkat, a  [2]www.erdivizmuvek.hu
címen.
 
Korszerű, környezetbarát számlázás!
Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk E-számla szolgáltatásunkat,
melyet a Díjnet Zrt. E-számla szolgáltató rendszerének használatával
vehetnek igénybe Ügyfeleink.
Az e-számla elektronikus formában kibocsátott hiteles számla, amelyen
ugyanazok az adatok szerepelnek, mint az eddigi papír alapú számlán. Ez a
sokak által már megkedvelt, időkímélő, költségmentes és környezetbarát
fizetési mód regisztrációja a [3]www.dijnet.hu oldalon kezdeményezhető, a
szolgáltatás díjmentes!
További információkat a [4]www.erdivizmuvek.hu/eszamla  és a
[5]www.dijnet.hu oldalakon talál.

 
Tisztelettel:
 
Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft ügyfélszolgálata
Tel.: +36(23)521-751
Fax: +36(23)521-759
[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
[6]http://www.erdivizmuvek.hu

References

Visible links
1. http://www.erdivizmuvek.hu
http://www.erdivizmuvek.hu/
2. http://www.erdivizmuvek.hu
http://www.erdivizmuvek.hu/
3. http://www.dijnet.hu
http://www.dijnet.hu/
4. http://www.erdivizmuvek.hu/eszamla
http://www.erdivizmuvek.hu/eszamla
5. http://www.dijnet.hu
http://www.dijnet.hu/
6. http://www.erdivizmuvek.hu
http://www.erdivizmuvek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Érd és Térsége Regionális =?UTF-8?Q?Vizik=C3=B6zm=C5=B1=20?=Kft. - E-Ügyfélszolgálat
Érd és Térsége Víziközmű Kft.


Attachment Vegyszer szerz d sek.pdf
575K Download View as HTML


Iktatószám: 2018011510000785

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Társaságunkhoz 2018. január 16-án érkezett közérdekű adatigénylését
köszönettel vettük, jelen válaszlevélhez mellékeljük az adatigénylés
tárgyát képező „vegyszer szerződéseket” a kért időintervallumnak
megfelelően.

Az Infotv. 30.§ (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „Ha a közérdekű
adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell
tenni.”

Tájékoztatjuk, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény
2:47.§ (1) és az Infotv. 30.§ (1) bekezdése alapján a szerződésekben
kitakarásra kerültek azok az információk, amelyek megismerése,
nyilvánosságra hozatala, közzététele sértené az üzleti titok körét
(egységárak). A személyes adatok védelme érdekében kitakarásra kerültek
azok az adatok, amelyek nem közérdekűek/közérdekből nyilvánosak.

Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft. elsődleges
víztisztítást nem végez, ezért nem áll módunkban a vízágazathoz
kapcsolódóan vegyszer beszerzésére vonatkozó szerződést csatolni.

A szerződésekhez melléklet nem kapcsolódik, mivel azok tartalmazzák a
vegyszerek pontos megnevezését, a mennyiségeket és az egységárat. Ebből
kifolyólag- mivel a szerződésekből minden adat kiolvasható a számlák
csatolmányként történő közlését jelen adatszolgáltatásból mellőzzük.

Társaságunk a jövőben is áll rendelkezésére.
 

Tisztelettel:

Sárosi Péter
gazdasági igazgató

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Felső u. 2.
[1][Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
Tel.: +36(23)521-751
Fax: +36(23)521-759
[2]http://www.erdivizmuvek.hu

Óvja a környezetet - tényleg szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?
Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.
Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez legkevesebb 10
millió fa életébe kerül.

2018.01.15 20:12 - Jánosi Erzsébet írta:
Tisztelt Érd és Térsége Víziközmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a
következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Társaság. által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött
szerződéseket és
azok mellékletát (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő
évenként 2
darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével
(pl.:
víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés,
szennyvíztisztítás,
stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság  üzemeltet laboratóriumot, az
ott
használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb
igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail
címére
megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem,
hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért
költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés
teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő
jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton
tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel
költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az
adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti
megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés
részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel
tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok
megadását
az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult
a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 15.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre
az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10259 email]

Ha a(z) Érd és Térsége Víziközmű Kft. nem a(z)
[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt
meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud
weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével
kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra
(kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat
tartalmazó
weboldalán!

-------------------------------------------------------------------
 

References

Visible links
1. mailto:[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
2. http://www.erdicsatornamuvek.hu
http://www.erdivizmuvek.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Érd és Térsége Víziközmű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei