Vegyszer szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket és azok valamennyi mellékletét (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében.
Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 15.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Socher Melánia Angéla
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Attachment Ad sv teli szer Malatech.pdf
181K Download View as HTML

Attachment Vinyl Keretszerz d s Hip.pdf
100K Download View as HTML

Attachment Vinyl Keretszerz d s Kl r.pdf
239K Download View as HTML

Attachment V zTEC Sz ll t si keretszerz d s.pdf
187K Download View as HTML

Attachment Allied 2015 sz mla.pdf
66K Download View as HTML

Attachment Allied 2016 sz mla.pdf
60K Download View as HTML

Attachment Allied 2017 sz mla.pdf
56K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Csatoltan küldjük az Ön által kért közérdekű adatigénylésre vonatkozóan az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2015., 2016. és 2017. évekre kötött vegyszerszerződéseit, valamint azok mellékleteit, illetve a hivatkozott időszakban szerződéssel nem rendelkező egyedi vegyszerbeszerzések számláit a kért mennyiségi korlátozás figyelembevételével.

A küldött vegyszerszerződések listája a következő (mindegyik szerződéshez 1 db melléklet került csatolásra):
- Adásvételi szerződés - Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (BIOCLEAN TM,Vickzyme Block Pink)
- Keretszerződés - Vynil Kft. (HYPO, KLÓR)
- Szállítási keretszerződés - VízTEC Zrt. (V3S;V2S; PIRAL 1; PIRAL 4; PIRAL 5)

Tájékoztatjuk arról, hogy a szerződésekben és megküldött mellékleteiben az adatkéréssel nem érintett, védendő adatok kitakarásra kerültek.
Mivel a poliektrolitok beszállításánál monopol beszállítótól történik a víztelenítő anyag beszerzése így ezidáig a beszállítóval szerződéskötésre nem került sor. Így az ALLIED SOLUTION Kft. által szállított polielektrolitok beszállításáról évente 2 db számla kerül csatolásra az alábbiak szerint (a vegyszerszámlák vonatkozásában 2015. évre 2 db, 2016. évre 2 db, 2017. évre 2 db számla került csatolásra).

Adatszolgáltatásunk kapcsán megilletik Önt a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 31. §-a szerinti jogorvoslati lehetőségek.

Székely Ferenc Géza vezérigazgató úr megbízásából,

Tisztelettel:

Socher Melánia
titkárságvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.   
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
Tel.: 34/311-766/1984 mellék
Mobil:30/ 287-7829
E-mail: [email address]
GPS:  É 47° 34’ 30,07”   K 18° 24’ 5,70”

A víz kincs, a környezet érték!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Socher Melánia Angéla!

Köszönöm az információk megküldését.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei