Vegyszerek -szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bakonykarszt Zrt. által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 21.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Radács Attila
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérését 2017. december 21.-én elektronikus formában megkaptuk.
Ezúton jelezzük, hogy kérésének - a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve - eleget fogunk tenni!
Levelében feltett kérdésére közöljük, hogy az adatszolgáltatásért - tekintettel arra, hogy elektronikus úton küldjük meg a kért dokumentumokat - külön díjat nem számítunk fel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján ezúton jelezzük Ön felé, hogy élni kívánunk azon jogszabály adta lehetőséggel, hogy a válaszadási határidőt, mely 2018. január 4-re adódna, további 15 nappal meghosszabbítsuk. Válaszadási kötelezettségünknek, ennél fogva legkésőbb 2018. január 19-ig teszünk eleget.
A határidő hosszabbítást az alábbiakkal indokoljuk:
1. Az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, továbbá
2. az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, tekintettel arra, hogy 2017. december 23. - 2018. január 2. között (ami önmagában 10 nap) csak folyamatos üzemeltetési és hiba elhárítási tevékenységet végzünk, a tárgykörben érintett kollégáink szabadságon lesznek.

Az adatszolgáltatás gyors és zökkenő mentes megtétele érdekében az alábbi kérdésekre várnánk megtisztelő válaszát:

A BAKONYKARSZT Zrt. által használt valamennyi vegyszerre kíváncsi, vagy csak az üzemeltetési tevékenységünkkel (víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés és szennyvíztisztítás) összefüggő vegyszerekre?

Ezt a következők miatt kérdezem:

1. Társaságunk üzemeltet egy kis kapacitású vízpalackozót, (szinte csak saját használatra) melyhez beszerzünk éves szinten mintegy 30.000.- Ft-ért sanozil nevű vegyszert. Ezt a minimális mennyiséget is vegyük be az adatszolgáltatásba?
2. Alaptevékenységünkhöz kapcsolódva üzemeltetünk egy Központi Laboratóriumot. Ez a döntő többségében saját részre dolgozó laboratórium több mint 200 féle vegyszert használ!!!! A 200 féle vegyszernek többségéből éves szinten néhány grammnyi mennyiség fogy! Erre a több mint 200 vegyszerre is kiterjedjen az adatszolgáltatás?

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Kérem, a fentiek - első sorban a leírt válaszadási határidő - elfogadását és a kérdéseink megválaszolását.

Üdvözlettel, egyben Boldog Ünnepeket kívánva, maximális tisztelettel:

Radács Attila
műszaki igazgató
BAKONYKARSZT Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Radács Attila!

Elfogadom a válaszadási határidő meghosszabbítását.

Természetesen csak a Bakonykarszt Zrt. üzemeltetési tevékenységével (víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés és szennyvíztisztítás) összefüggő vegyszerek érdekesek.

Adatszolgáltatás nem szükséges a sanozil nevezetű vegyszer esetében illetve a laboratóriumban használatos 200 féle vegyszer esetében sem.

Válaszát köszönöm és boldog új évet kívánok.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: BAKONYKARSZT Zrt
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.


Attachment 2012 2015.zip
3.9M Download


 

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

2017. december 21-én kelt közérdekű adat igénylésére mellékelten

megküldjük a BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. 2012 -2015  

évek közötti vegyszer beszerzésének szerződés másolatait és

számla másolatait.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.

 

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [1][email address]
web: [2]www.bakonykarszt.hu

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [3][email address]
web: [4]www.bakonykarszt.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu
3. mailto:[email address]
4. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu

Hivatkozása ide

Feladó: BAKONYKARSZT Zrt
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.


Attachment 2016 2017.zip
5.9M Download


 

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

2017. december 21-én kelt közérdekű adat igénylésére mellékelten

megküldjük a BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. 2016 -2017  

évek közötti vegyszer beszerzésének szerződés másolatait és

számla másolatait.

 

Tisztelettel:

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [1][email address]
web: [2]www.bakonykarszt.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu

Hivatkozása ide

Feladó: BAKONYKARSZT Zrt
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.


Attachment Sz ml k.zip
1.4M Download


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

2017. december 21-én kelt közérdekű adat igénylésére mellékelten

megküldjük a BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. vegyszer

beszerzésének számla másolatait.

 

 

Tisztelettel:

 

BAKONYKARSZT Zrt.

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [1][email address]
web: [2]www.bakonykarszt.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt BAKONYKARSZT Zrt!

Köszönöm a számlák illetve a szerződések másolatainak megküldését.

A szerződések azonban hiányosan lettek megküldve. Kérem a szerződések megküldését teljes terjedelmükben (mellékletekkel együtt!!).

Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: BAKONYKARSZT Zrt
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.


Attachment 2012 2015 2.zip
4.7M Download


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Mellékelten küldjük a kérésének megfelelően kiegészített szerződéseket.

 

Tisztelettel:

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [1][email address]
web: [2]www.bakonykarszt.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu

Hivatkozása ide

Feladó: BAKONYKARSZT Zrt
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.


Attachment 2016 2017 2.zip
6.9M Download


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Mellékelten küldjük a kérésének megfelelően kiegészített szerződéseket.

 

Tisztelettel:

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.

 

 

 

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai út 41.
telefon: (88) 411-141     fax: (88) 428-061
email: [1][email address]
web: [2]www.bakonykarszt.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.bakonykarszt.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt BAKONYKARSZT Zrt!

Köszönöm kielégítő válaszát.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei