Vegyszerek -szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Vízművek részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Fővárosi Vízművek!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 23.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image004.png
5K Download


  [1]cid:image001.jpg@01D21EFB.B7D04530    
           
 
Tisztelt Hölgyem, Uram!
       

 
  Köszönjük levelét! Amennyiben ügyfélszolgálati kérdéssel, kéréssel  
keresett fel minket, az ügyintézés eredményéről hamarosan
  tájékoztatni fogjuk. Ha más témában fordult hozzánk, levelét
továbbítjuk az illetékes szervezeti egységünknek. Válaszlevelünk
  megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

  Tájékoztatjuk, hogy az e-mailen érkező megkereséseket kollégáink
munkaidőben dolgozzák fel.
 
Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani [2]online
  ügyfélszolgálatunkat, melynek használatával a nap 24 órájában
egyszerűen, gyorsan és kényelmesen intézheti szolgáltatásainkkal
  kapcsolatos ügyeit.

   

  Tisztelettel

 

Fővárosi Vízművek Zrt.
 
 

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím:
1397 Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[3][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [4]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012,
NAIH-51985/2012, NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen
a feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a
rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása,
sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala
szigorúan tilos. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban
információs célokat szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem
fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus
levél útján.

 

 

References

Visible links
2. http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/...
3. mailto:[VÍZMŰVEK request email]
4. http://www.vizmuvek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SAV 1038699 szerz d sm dos t s.pdf
84K Download View as HTML

Attachment SAV 1038699 eredeti szerz d s.pdf
4.9M Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SSZ 1023483 0 Vinyl.pdf
2.6M Download View as HTML

Attachment SSZ 1023483 1 Vinyl.pdf
433K Download View as HTML

Attachment SSZ 1023483 2 Vinyl.pdf
483K Download View as HTML

Attachment SSZ 1023483 3 Vinyl.pdf
88K Download View as HTML

Attachment SSZ 1023483 4 Vinyl.pdf
76K Download View as HTML

Attachment SSZ 1030472 ACAT.pdf
60K Download View as HTML

Attachment SSZ 1034341 1.pdf
109K Download View as HTML

Attachment SVA 1042265.pdf
534K Download View as HTML

Attachment SSZ 1011578.pdf
889K Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SSZ1011578 2.pdf
64K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 3.pdf
65K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 4.pdf
72K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 5.pdf
599K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 6.pdf
343K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 7.pdf
338K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 8.pdf
386K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 9.pdf
379K Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 10.pdf
98K Download View as HTML

Attachment SSZ1031010 V ztec.pdf
63K Download View as HTML

Attachment SSZ 1034341.pdf
4.1M Download View as HTML

Attachment SSZ1011578 1.pdf
63K Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SSZ1033435 Allied.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment SSZ1033435 01 Allied.pdf
35K Download View as HTML


   
Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
     

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére a
lenti elérhetőségek bármelyikén. 
   
Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
[1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat,
és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek szól vagy azt
sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a feladót és az
üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből. Az elektronikus
levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása
és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az elektronikus úton történő
levelezés elsősorban információs célokat szolgál. A Fővárosi Vízművek
nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag
elektronikus levél útján.
[4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SAV 1041281 V ztec.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment SAV 1042449 V ztec.pdf
1.9M Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

2018. február 23-án érkezett közérdekű adatigénylésére csatoltan
továbbítjuk  a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015., 2016. és 2017.
évekre kötött vegyszerszerződéseit. A mellékleteket nagy méretük
miatt több részletben küldjük el.

 

Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a szerződésekben   víz- és
szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásbiztonságának
tekintetében védendő, illetve nem nyilvános személyes adatnak 
minősülő információk  kitakarásra kerültek.

 

Adatszolgáltatásunk kapcsán megilletik Önt a 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 31. §-a szerinti jogorvoslati lehetőségek.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SAV 1041370.pdf
5.8M Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SAV1034373 1.pdf
3.4M Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

2018. február 23-án érkezett közérdekű adatigénylésére csatoltan
továbbítjuk  a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015., 2016. és 2017.
évekre kötött vegyszerszerződéseit. A mellékleteket nagy méretük
miatt több részletben küldjük el.

 

Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a szerződésekben   víz- és
szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásbiztonságának
tekintetében védendő, illetve nem nyilvános személyes adatnak 
minősülő információk  kitakarásra kerültek.

 

Adatszolgáltatásunk kapcsán megilletik Önt a 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 31. §-a szerinti jogorvoslati lehetőségek.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image007.jpg
0K Download

Attachment image004.png
5K Download

Attachment image002.jpg
3K Download

Attachment SAV1034373 1.pdf
3.4M Download View as HTML


     
  Iktatószám: 100003111836  

 

  

Tisztelt Adatigénylő! 
       

Hivatkozással azonos iktatószámú levelünkre, csatoltan küldjük a
további mellékleteket.

 

Kérjük, tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére
a lenti elérhetőségek bármelyikén. 
     
  Tisztelettel   

 

 

   

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 
  [1]cid:image004.png@01D2CD5C.9FA212D0    
  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397  
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[2][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [3]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a
feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján.
  [4]arculati_vizvonal  

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Fővárosi Vízművek munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támogatottak listája

A(z) Fővárosi Vízművek részére Erdélyi Katalin által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei