Vegyszerek -szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 23.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat KAVIZ
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Tisztelt Bejelentő!

 

Köszönjük a megkeresését, mellyel kapcsolatban megkezdtük a szükséges
ügyintézést. Válaszunk megküldéséig szíves türelmét kérjük.

Amennyiben ügyfelünk, úgy javasoljuk, hogy regisztráljon  ingyenes
e-ügyfélszolgálatunkon, melyet az [1]www.eugyfel.kaposholding.hu   oldalon
keresztül érhet el, hogy kényelmesen és egyszerűen intézhesse ügyeit.

 

Tisztelettel: 

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.

Tel.: +36 82 529-995

Fax: +36 82 529-999

References

Visible links
1. http://www.eugyfel.kaposholding.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Bencze Andrea
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.


Attachment Kozerdeku adat igenylesre valasz KAVIZ Kft..pdf
51K Download View as HTML

Attachment Allied Solurions CEE szamlamasolatok KAVIZ.pdf
362K Download View as HTML

Attachment Vinyl szamlamasolatok KAVIZ.pdf
329K Download View as HTML

Attachment VizTECH szamlamasolatok KAVIZ.pdf
247K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

2018. február 23-án kelt közérdekű adat igénylésére mellékelten megküldjük a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. válaszlevelét és társaságunk 2015-2017. évek közötti vegyszer beszerzésének számla másolatait.

Genczler István ügyvezető megbízásából:

Tisztelettel:

Bencze Andrea
titkárnő

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
Tel.: +36 82 529-995
Fax: +36 82 529-999
Mob: +36 20 510-7017
 
Ez az üzenet és minden ehhez csatolt dokumentum bizalmas és kizárólagosan a címzetteket érinti. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, ezen információk nyilvánosságra hozatala, továbbítása vagy egyéb felhasználása tilos. Ebben az esetben kérjük, hogy értesítse a feladót és az információt semmisítse meg. Továbbítási hibákért vagy a címzettek által megnyitott csatolmányokért - amelyek esetlegesen vírust vagy hasonlót tartalmazhatnak - nem vállalunk felelősséget.
 
This message and any attachments may contain information which is c o n f i d e n t i a l and is intended solely for the use of the individual or entity named in the message. If you are not the intended recipient of this message any disclosure, forwarding or other use of this information is not permitted. In this case please notify the sender there of and destroy the message. The sender shall not incur any liability resulting from transmission errors. The sender also shall not incur any liability resulting directly or indirectly from accessing any of the attached files which may contain a virus or the like.
 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérem győződjön meg róla, hogy feltétlenül szükséges-e. Before printing this e-mail consider if you really have to do it.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Bencze Andrea!

Köszönöm válaszát illetve a számlák megküldését.

Ahogy Ön is írta előző levelében, az Infotv. 30. (1) szerint:
"Ha közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a fel nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni."

Ennek megfelelően kérném a szerződések megküldését is, kitakarva a meg nem ismerhető részeket.

Válaszát előre is köszönöm.
Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Bencze Andrea
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.


Attachment K z rdek adatig nyl sre v lasz KK 2018 000320 KAV Z Kft..pdf
39K Download View as HTML

Attachment Vinyl Keretszerz d s v zkezel vegyszerekre 2015 2017.vekre 20180319.pdf
275K Download View as HTML

Attachment Vinyl Kl r keretszerz d s 2015 2017.vekre 20180319.pdf
249K Download View as HTML

Attachment Allied Solutions CEE Szerz d s vegyszer be ll t sra 2015 2017.vekben 20180319.p.pdf
103K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

2018. március 06-án kelt közérdekű adat igénylésére mellékelten megküldjük a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. válaszlevelét és társaságunk 2015-2017. évek közötti vegyszer beszerzésének szerződés másolatait.

Genczler István ügyvezető megbízásából:

Tisztelettel:

Bencze Andrea
titkárnő

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
Tel.: +36 82 529-995
Fax: +36 82 529-999
Mob: +36 20 510-7017

Ez az üzenet és minden ehhez csatolt dokumentum bizalmas és kizárólagosan a címzetteket érinti. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, ezen információk nyilvánosságra hozatala, továbbítása vagy egyéb felhasználása tilos. Ebben az esetben kérjük, hogy értesítse a feladót és az információt semmisítse meg. Továbbítási hibákért vagy a címzettek által megnyitott csatolmányokért - amelyek esetlegesen vírust vagy hasonlót tartalmazhatnak - nem vállalunk felelősséget.

This message and any attachments may contain information which is c o n f i d e n t i a l and is intended solely for the use of the individual or entity named in the message. If you are not the intended recipient of this message any disclosure, forwarding or other use of this information is not permitted. In this case please notify the sender there of and destroy the message. The sender shall not incur any liability resulting from transmission errors. The sender also shall not incur any liability resulting directly or indirectly from accessing any of the attached files which may contain a virus or the like.
 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérem győződjön meg róla, hogy feltétlenül szükséges-e. Before printing this e-mail consider if you really have to do it.

Bencze Andrea
titkárnő

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
H-7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
Tel.: +36 82 529-995
Fax: +36 82 529-999
Mob: +36 20 510-7017
 
Ez az üzenet és minden ehhez csatolt dokumentum bizalmas és kizárólagosan a címzetteket érinti. Amennyiben nem Ön az üzenet címzettje, ezen információk nyilvánosságra hozatala, továbbítása vagy egyéb felhasználása tilos. Ebben az esetben kérjük, hogy értesítse a feladót és az információt semmisítse meg. Továbbítási hibákért vagy a címzettek által megnyitott csatolmányokért - amelyek esetlegesen vírust vagy hasonlót tartalmazhatnak - nem vállalunk felelősséget.
 
This message and any attachments may contain information which is c o n f i d e n t i a l and is intended solely for the use of the individual or entity named in the message. If you are not the intended recipient of this message any disclosure, forwarding or other use of this information is not permitted. In this case please notify the sender there of and destroy the message. The sender shall not incur any liability resulting from transmission errors. The sender also shall not incur any liability resulting directly or indirectly from accessing any of the attached files which may contain a virus or the like.
 Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérem győződjön meg róla, hogy feltétlenül szükséges-e. Before printing this e-mail consider if you really have to do it.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vegyszerek -szerződések

A(z) Pannon-Víz Zrt részére Jánosi Erzsébet által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei