Vegyszerek -szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 1.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: VCSM ZRt. Igazgatosag
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok


Attachment K s r lev l.pdf
706K Download View as HTML

Attachment Sz mla Unipac W2 2 2016.pdf
222K Download View as HTML

Attachment Sz mla Unipac W2 60 2015.pdf
230K Download View as HTML

Attachment Sz mla Unipac W2 2706 2017.pdf
235K Download View as HTML

Attachment Sz mla Bopac 2015.pdf
355K Download View as HTML

Attachment Sz mla Bopac 2016.pdf
380K Download View as HTML

Attachment Sz mla Bopac 2017.pdf
374K Download View as HTML

Attachment Sz mla k lciumnitr t oxol SZA00954 2015.pdf
236K Download View as HTML

Attachment Sz mla k lciumnitr t oxol SZA01678 2017.pdf
228K Download View as HTML

Attachment Sz mla k lciumnitr t oxol SZA01804 2016.pdf
221K Download View as HTML

Attachment Sz mla K liumpermangan t 2015.pdf
486K Download View as HTML

Attachment Sz mla k liumpermangan t 2016.pdf
453K Download View as HTML

Attachment Sz mla k liumpermangan t 2017.pdf
463K Download View as HTML

Attachment Sz mla Kl r 2015.pdf
386K Download View as HTML

Attachment Sz mla Kl r 2016.pdf
378K Download View as HTML

Attachment Sz mla Kl r 2017.pdf
462K Download View as HTML

Attachment Sz mla Zetag 2056 2015 V.pdf
301K Download View as HTML

Attachment Sz mla Zetag 1178 2016 V.pdf
285K Download View as HTML

Attachment Sz mla Zetag 2000 2017 V.pdf
299K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!
 
Csatoltan megküldjük a 2018. március 1. napján kelt közérdekű
adatigénylésére adott válaszunkat. A csatolmányok nagy száma és terjedelme
miatt két részletben küldjük.
Tájékoztatjuk, hogy azon számlák esetében, amelyhez szerződést nem
csatoltunk 2015. év előtt megkötött keretszerződések alapján kerültek
teljesítésre.
Amennyiben közérdekű adatigénylésével kapcsolatban további adatokra van
szüksége, kérjük azt jelezni szíveskedjen részünkre.
 
Üdvözlettel:
 
VCSM ZRt. Szolnok

Hivatkozása ide

Feladó: VCSM ZRt. Igazgatosag
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok


Attachment Szerz d s BOPAC 2014 12 08.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Szerz d s BOPAC 2015 11 20.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Szerz d s BOPAC 2016 12 08.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Szerz d s BOPAC 2017 12 04.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Szerz d s Vinyl Kft 2015.pdf
321K Download View as HTML

Attachment Szerz d s Vinyl Kft 2016.pdf
341K Download View as HTML

Attachment Szerz d s Vinyl Kft 2017.pdf
485K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Vegyszerek -szerződések

A(z) Pannon-Víz Zrt részére Jánosi Erzsébet által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei