Vegyszerek -szerződések

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 19.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.

Tisztelt János Erzsébet!

Megkeresésére, előírt határidőn belül mellékelten küldjük a szerződéseket, illetve a 2015. évtől kigyűjtött számlákat, melyek az alábbi linkről letölthetőek.

https://wetransfer.com/downloads/0814f51...

A kért állományokat megpróbáltuk a honlapjukon keresztül feltölteni, viszont ez technikai okok miatt nem volt lehetséges.

Tisztelettel:

Bajavíz Kft.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.!

Az üzenetben megjelölt link megnyitása sajnos nem lehetséges, a feltöltött dokumentumok törlésre kerültek valószínűleg az időzár miatt.

Ezúton szeretném kérni a dokumentumok újbóli megküldését.

Válaszát előre is köszönöm és elnézést kérek a kellemetlenségekért.

Kelt: 2018. február 12.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Kérésének megfelelően ismételten megküldjük a kért dokumentumokat, melyek a mellékelt linkről letölthetőek:

https://wetransfer.com/downloads/2c32cdb...

Tisztelettel:
Bajavíz Kft.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.!
Köszönöm a kért adatok megküldését. A letöltés sikeres volt.

Köszönöm az együttműködést.

Kelt: 2018. február 13.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei