VEKOP-6.1.1-15-PT1 - Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

Horváth-Szabó Angéla Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth-Szabó Angéla Klára

Delivered

Tisztelt Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- Megvalósíthatósági tanulmány
- Projekt adatlap/pályázati adatlap mellékleteivel együtt
- Részletes költségvetés

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 7.

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Zsidel Szilvia
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Lev Horv th Szab Ang la Kl ra pothatarido 190717.pdf
24K Download View as HTML


Tisztelt Horváth-Szabó Angéla Klára!

Tárgyban megjelölt igénylésével kapcsolatban mellékelten küldöm Jegyző Asszony válaszlevelét.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző nevében és megbízásából:

Tisztelettel:

        dr. Zsidel Szilvia
           osztályvezető
Váci Polgármesteri Hivatal
cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
tel: 27/513-472, 30/599-6631
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image003.png
0K Download

Attachment image004.png
9K Download

Attachment Lev Horv th Szab Ang la Kl ra adat.pdf
29K Download View as HTML

Attachment Melleklet Szabo Angela.pdf
460K Download View as HTML


Tehetségbarát Önkormányzat 2018 Kerékpárosbarát Település
Befogadó magyar település 2016 2014-2015-2016
A Holnap Városáért Díj 2015 Hild János-díj 2014
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017 Idősbarát Önkormányzat 2013
Raul Wallenberg-díj 2015 Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003
Váci Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály

Tisztelt Horváth- Szabó Angéla!

 

Mellékelem jegyző asszony levelét és annak mellékletét.

Üdvözlettel:

 

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta

jogi referens

Váci Polgármesteri Hivatal

cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

tel.: 27/513-426, 30/259-3642

email: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth-Szabó Angéla Klára

Delivered

Tisztelt Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta!

Nagyon szépen köszönöm a segítséget!

Üdvözlettel:

Horváth-Szabó Angéla Klára

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth-Szabó Angéla Klára:
Csak a(z) Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Divatbemutató

A(z) Magyar Paralimpiai Bizottság részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei