Velence 585/27, 585/31, 585/33 - 35, 585/42 - 45 hrsz. alatti ingatlanokon végzett rekultvácóra kötött szerződés

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Velence Város Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) által kötött azon szerződést, melyet az Önkormányzat a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz.alatti ingatlanok rekultivációját végző céggel kötött. A KDT KTVF 2014. aug. 22-én hulladékgazdálkodási engedélyt adott a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára az említett ingatlanokon elvégzendő rekultivációra. Amennyiben az Önkormányzat a„VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-tal kötött szerződést, ennek dokumentumait, ha más cég(ekkel) kötött szerződést, ezen dokumentumok másolatainak a megküldését kérem.

- a rekultivációval megbízott cég által az Önkormányzatnak benyújtott, a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz.alatti ingatlanokon végzett rekultivációs tevékenységgel kapcsolatos összes dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 9.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: szelei.andrea@velence.hu
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl ssel kapcsolatos t j koztat s.pdf
202K Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Hivatkozással a [FOI #12726 email] e-mail címről
2019. május 9. napján érkezett közérdekű adat megismerésére irányuló
kérésére,

mellékelten megküldöm a vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelttel:

 

Szelei Andrea

aljegyző

Hivatkozása ide

Feladó: Vida Tünde
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Hullad kgazd lkod si enged ly 2014.augusztus 22..pdf
994K Download View as HTML

Attachment Hullad kgazd lkod si enged ly visszavon sa 2015.augusztus 31..pdf
427K Download View as HTML

Attachment V grehajt s el r s 2014.november 14..pdf
728K Download View as HTML

Attachment VHG Zimax VV nk szerz d s 2015.prilis 30..pdf
92K Download View as HTML

Attachment VV nk VHG Pogressio k rnyezetv delmi meg llapod s 2015.prilis 30..pdf
511K Download View as HTML

Attachment Z r dokument ci 2015.m jus.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Zimax Kft.M rleg jegy s Besz ll t s igazol s 2015.m jus j nius.pdf
77K Download View as HTML

Attachment Lev l.pdf
636K Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

Vida Tünde

városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintéző

Velencei Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

2481 Velence, Tópart utca 26.

tel.: 22/589-406

e-mail: [email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Vida Tünde!

Köszönöm az adatigénylésemre adott választ!

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei