Velence Város Önkormányzatával kötött szerződés és dokumentumok a 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz.-ú ingatlanok rekultivációjának elvégzésére

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Velence Város Önkormányzatával ( továbbiakban: Önkormányzat) kötött azon szerződést, melyet az Önkormányzattal a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz.alatti ingatlanok rekultivációjára kötöttek. A KDT KTVF 2014. aug. 22-én hulladékgazdálkodási engedélyt adott a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz.alatti ingatlanok rekultivációjának elvégzésére.
Kérem, az említett ingatlanokon végzett rekultivációval kapcsolatban szíveskedjék mindazon dokumentumok másolatát is közadatként számomra megküldeni, melyet a rekultiváció során, illetőleg a rekultiváció befejeztével az Önkormányzat számára megküldtek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 10.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: VHG NP Kft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Elektronikus levelét a VHG Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata fogadta. 

Jelen üzenet egy automatikus válaszlevél, amelyben szeretnénk Önt
tájékoztatni, hogy üzenete sikeresen beérkezett, válaszlevelünk
megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

A beérkezett megkeresések esetében törekszünk arra, hogy a lehető
legrövidebb határidővel küldjük meg válaszunkat az Ön részére. 

A megküldött üzenet tartalmától és a beérkezés idejétől függően a
válaszadás több napot is meghaladhat. 

Ez egy automatikus levél, kérjük, erre ne válaszoljon.

 

Üdvözlettel:
VHG Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Feladó: VHG NP Kft
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Attachment rekultiv ci.zip
5.1M Download


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Elsődlegesen szíves elnézését szeretnénk kérni, hogy levelére csak most tudunk válaszolni, ennek oka, hogy jelenleg a megszokottnál jóval nagyobb ügyfélszolgálatunk forgalma, így munkatársaink jelentősen leterheltek.
Továbbá, a rekultiváció óta eltelt évek alatt keletkezett jelentős mennyiségű irattározott anyagok közül hosszabb időt vett igénybe a szükséges dokumentumok kigyűjtése.

Kérésének megfelelően mellékelten megküldjük a VHG Nonprofit Kft. részéről a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz. alatti ingatlanok rekultivációjával kapcsolatos dokumentumokat.

Tisztelettel,
Kovács Attila
VHG Nonprofit Kft.
ügyvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt VHG NP Kft!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei