Vendéglátóhelyek I. kerület

Halász Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az engedélyköteles vendéglátóhelyek tételes felsorolását az üzemeltetőjük feltüntetésével 2011, 2012 és 2013 évre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 14.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően válaszoljanak a közérdekű-adat igénylésre.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Közérdekű-adat igénylésemre a mai napig nem érkezett válasz.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyzői Titkárság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SKMBT C25313102409590.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Halász Áron!
2013. október 31. napján a közérdekű adat igénylésére a tájékoztatásunkat
a kmt[email address] e-mail címre mellékelten
elküldtük, amit most ismételten csatoltam Önnek.

Tisztelettel

Tóth Alexandra
Titkársági-, Igazgatási ügyintéző
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Tel.: +36 1/458-3015; FAX: +36 1/458-3001

Mobil: 0620/ 269 4496
[1][email address], [2]www.budavar.hu

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Jegyzői Titkárság
Küldve: 2013. október 31. 10:47
To: [email address]
Tárgy: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely!

A 2013. október 14. napján érkezett, közérdekű adat megismerése iránti
kérelmére hivatkozva, a tájékoztató levelet mellékletben
csatoltam, elnézését kérem, hogy előző levem melléklete nem került
csatolásra.

Tisztelettel

Tóth Alexandra
Titkársági-, Igazgatási ügyintéző
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Tel.: +36 1/458-3015; FAX: +36 1/458-3001

Mobil: 0620/ 269 4496
[3][email address], [4]www.budavar.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.budavar.hu/
3. mailto:[email address]
4. http://www.budavar.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Jegyzői Titkárság!

Köszönöm a választ, most megérkezett a levél.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Halász Gergely:
Csak a(z) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei