Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dombos Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Véradásból kizárt donorok adatainak nyilvántartása

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Vérellátó Szolgálat részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dombos Tamás to read a recent response and update the status.

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Országos Vérellátó Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) az Országos Vérellátó Szolgálat a véradásból kizárt donorok kapcsán milyen személyes adatokat tart nyilván, így különösen, hogy a kizárás oka milyen részletezettséggel kerül nyilvántartásra;

2) a kizárt donorok adatait a nyilvántartás mennyi ideig tartalmazza;

3) a kizárásra okot adó körülmények megszűnése esetén az érintettek milyen formában kérelmezhetik a nyilvántartásból való törlésüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 22.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: OVSZ foigazgato
Országos Vérellátó Szolgálat


Attachment attachment.gif
1K Download


Tisztelt Dombos Tamás úr!
 
 
Az Ön által 2018. május 22. napon megküldött közérdekű adatigénylésének az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján számított 15 napos
válaszadási határidő a mai napon jár le.
Azonban a nyári szabadságolásokra és az ebből eredő leterheltségre
tekintettel kérjük tisztelettel a türelmét. A kért választ előreláthatólag
legkésőbb 2018. június 08. délig megküldjük.
 
Megértését és türelmét köszönjük.
 
Bayerné Dr. Matusovits Andrea
általános főigazgató-helyettes asszony
megbízásából
 
Gróf Ildikó
főigazgatói titkárságvezető
 
Bayerné Dr. Matusovits Andrea
általános főigazgató-helyettes
 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: (+36 1) 372 4110
Fax: (+36 1) 372 4189
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.ovsz.hu
 
 

>>> Dombos Tamás<[FOI #11200 email]> 2018.05.22.
16:50 >>>
Tisztelt Országos Vérellátó Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) az  Országos Vérellátó Szolgálat a véradásból kizárt donorok kapcsán
milyen személyes adatokat tart nyilván, így különösen, hogy a kizárás oka
milyen részletezettséggel kerül nyilvántartásra;

2) a kizárt donorok adatait a nyilvántartás mennyi ideig tartalmazza;

3) a kizárásra okot adó körülmények megszűnése esetén az érintettek milyen
formában kérelmezhetik a nyilvántartásból való törlésüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 22.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11200 email]

Ha a(z) Országos Vérellátó Szolgálat nem a(z) [OVSZ request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gróf Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat


Attachment attachment.bin
4K Download

Attachment DombosTam s H.pdf
340K Download View as HTML


Tisztelt Dombos úr!
 
Bayerné Dr. Matusovits Andrea általános főigazgató-helyettes asszony
megbízásából küldöm megkeresésére az Országos Vérellátó Szolgálat
válaszlevelét.
 
Üdvözlettel
 
Gróf Ildikó
főigazgatói titkárságvezető
 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: (+36 1) 372 4167
Fax: (+36 1) 372 4276
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.ovsz.hu

>>> Dombos Tamás<[FOI #11200 email]> 2018.05.22.
16:50 >>>
Tisztelt Országos Vérellátó Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) az  Országos Vérellátó Szolgálat a véradásból kizárt donorok kapcsán
milyen személyes adatokat tart nyilván, így különösen, hogy a kizárás oka
milyen részletezettséggel kerül nyilvántartásra;

2) a kizárt donorok adatait a nyilvántartás mennyi ideig tartalmazza;

3) a kizárásra okot adó körülmények megszűnése esetén az érintettek milyen
formában kérelmezhetik a nyilvántartásból való törlésüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 22.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11200 email]

Ha a(z) Országos Vérellátó Szolgálat nem a(z) [OVSZ request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Bayerné Dr. Matusovits Andrea!

Köszönettel megkaptuk közérdekű adat igénylésünkre adott OVSZK/3463-2/2018/1160 számon iktatott válaszukat.

A válaszukban szereplő információk kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1) Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre a nyilvántartásban szereplő kiszűrés kódok és megnevezéseik listáját!

2) Kérem, szíveskedjen részletes tájékoztatást nyújtani arról, hogy amennyiben a kizárásra okot adó körülmény vagy körülmények megszűnését követően az érintett donorok a nyilvántartásból való törlésüket kérik, pontosan mi történik ezekkel az adatokkal! Hogyan valósul meg az adatok törlése, milyen formában kerülnek az adatok archiválásra, az archivált adatokhoz kik és milyen formában férhetnek hozzá, az archivált adatokhoz való hozzáférést hogyan naplózzák?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 20.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Gróf Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat


Attachment attachment.bin
4K Download

Attachment OVSzK 3463 4 2018 1160 Dombos Tam s kiz rt donorok adataival kapcsolatos k.a.i..pdf
250K Download View as HTML

Attachment V rad sra val alkalmass g felt telei DON 01 13.kiad s 2018.06.01.pe.pdf
4.0M Download View as HTML


Tisztelt Dombos úr!
 
Bayerné Dr. Matusovits Andrea általános főigazgató-helyettes megbízásából
küldöm a mellékelt dokumentumokat.
 
 
Üdvözlettel
 
Gróf Ildikó
főigazgatói titkárságvezető
 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: (+36 1) 372 4167
Fax: (+36 1) 372 4276
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.ovsz.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ovsz.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Gróf Ildikó
Országos Vérellátó Szolgálat


Attachment attachment.bin
4K Download

Attachment H tt r T rsas g v laszlev l 20190305.pdf
207K Download View as HTML


Tisztelt Dombos Tamás!
 
Bayerné Dr. Matusovits Andrea mb. főigazgató asszony megbízásából küldöm a
mellékelt dokumentumot.
 
Köszönjük türelmét.
 
 
Üdvözlettel
 
Gróf Ildikó
főigazgatói titkárságvezető
 
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Tel.: (+36 1) 372 4167
Fax: (+36 1) 372 4276
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.ovsz.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ovsz.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dombos Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Országos Vérellátó Szolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

DON-01_A04

A(z) Országos Vérellátó Szolgálat részére Dombos Tamás által

VIR

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Dombos Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei