Vércse utcai játszótér helyett sittlerakó?

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Az önkormányzat mikor és milyen megfontolás alapján döntött arról, hogy ezt a területet sitt tárolására fogja használni?
-A tervek szerint meddig tart a csatornaépítés ezen útszakaszon?
-Pontosan mikor kezdik meg a választási kampányban megígért játszótér építését? Vagy esetleg ezt a tervet elvetették?
-Az eddig beérkezett lakossági bejelentéseket hogyan kezelte a helyi önkormányzat, és azok nyomán miért nem történt semmi?
-Miért nem tette át a helyhatóság a lerakót egy lakóövezeten kívüli területre?
-Mi indokolta, hogy egy ilyen szűk utca sarkán ilyet létesítsen az önkormányzat? -Hány lakossági bejelentés kell még Borbély Lénárdnak ahhoz, hogy érdemben tudja képviselni a csepeli lakosok érdekeit?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 28.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs
Csepel - Soroksár országgyűlési képviselője

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vincze Anikó

Szabó Szabolcs
Csepel - Soroksár országgyűlési képviselője részére

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a
válaszadásra irányadó határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

A kért tájékoztatás megküldéséig szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó

aljegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli

Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

tel: 06(1)4276-282

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei